Verdonck Klooster & Associates wint grote ICT opdracht

20 augustus 2011 Consultancy.nl

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft een raamovereenkomst gewonnen bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het strategisch ICT adviesbureau uit Zoetermeer kreeg maar liefst zeven van de in totaal acht percelen toegewezen. De totale opdracht is gegund aan in totaal 26 adviesbureaus.
 
Voor de komende jaren zal Verdonck, Klooster & Associates Logius ondersteunen met resultaatverplichte opdrachten op het gebied van onder meer organisatieadvies en -ontwikkeling,onderzoek, (concept) dienstontwikkeling en innovatie, verwerving, marketing en communicatie, ITbenchmarks en audits.
 
Over Logius
Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Met de openbare aanbesteding 'Logius Portfolio' heeft Logius nieuwe leveranciers geselecteerd voor de verwerving van (ICT) diensten op het vlak van organisatieadvies en -ontwikkeling, onderzoek, (concept) dienstontwikkeling en innovatie, verwerving, marketing en communicatie, ICT beheer en (door)ontwikkeling, IT benchmarks en audits.

Nieuws

Meer nieuws over