2 nieuwe consultants bij Verdonck Klooster & Associates

22 juni 2009 Consultancy.nl

Verdonck, Klooster & Associates heeft vorige week twee nieuwe consultants in dienst genomen. Rafika Bhagwandas is gestart als consultant en wordt onderdeel van de practice ‘Leren en ICT’. Willem Koeman is ook aangesteld als consultant, hij versterkt de ‘Management van ICT’ praktijk.
 
Rafika Bhagwandas
Rafika Bhagwandas (31) studeerde af aan de Hanzehogeschool in Informatiemanagement (2001). Na haar studie vervulde zij verschillende functies op het gebied van informatie- en kennismanagement in zowel de publieke als private sector. Zo was zij onder andere betrokken bij de invoering en ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen en heeft zij zich de laatste jaren vanuit een advies- en projectleidersrol verder gespecialiseerd in het sturen op kennis en kennisontwikkeling binnen organisaties. Bij Verdonck, Klooster & Associates gaat zij zich ondermeer richten op kennismanagementvraagstukken en de mogelijkheden van web 2.0 toepassingen om het 'nieuwe werken' te faciliteren.
 
Willem Koeman
Willem Komen werkte voorheen als project manager bij IBM. Aldaar heeft hij stevige ervaring opgedaan op het gebied van uitbestedingen & transitie- en transformatieprojecten. Hij heeft opdrachten uitgevoerd voor klanten in de financiële, farmaceutische en semiconductor industrie. Bij het strategisch ICT adviesbureau zal Willem zich richten op vraagstukken op het gebied van inter-organisatorische samenwerkingen, regie en beheer, en de sociale context van ICT.

Nieuws