VKA: Samenwerking basis voor maatschappij

25 maart 2008 Consultancy.nl

Complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer veelplegers, multiprobleemgezinnen en jeugdwerkloosheid kunnen veel effectiever worden opgelost. De huidige aanpak laat te wensen over omdat de samenwerking te vrijblijvend is en hulpverleners niet beslissingsbevoegd zijn. De oplossing ligt in het inzetten van ketenunits. Dit blijkt uit een onderzoek van Verdonck, Klooster & Associates in opdracht van InAxis, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Complexe problemen
Vader in detentie, moeder aan de drugs, kinderen verwaarloosd, overlast in de buurt; soms zijn er wel vijftien hulpverleners betrokken bij het oplossen van de problemen, zonder dat ze van elkaar weten wat ze doen. Hierdoor kan de situatie dramatisch uit de hand kan lopen. Volgens de consultants van VKA kan een nieuw soort samenwerkingsvorm een einde maken aan deze versnipperde aanpak. “Stel een team samen met vertegenwoordigers van alle betrokken hulpinstanties en geef deze mensen 100% beslissingsbevoegdheid” aldus de onderzoekers.
 
Ketenunits
De nieuwe vorm van samenwerken wordt in het rapport ‘ketenunits’ genoemd. Hulpverleners uit verschillende disciplines werken met elkaar samen in een team dat knopen kan doorhakken, zonder dat ze worden teruggefloten door hun leidinggevende.
 
Pilotsteden
De steden Amsterdam, Rotterdam en Enschede gelden als voorbeeld. Zij hebben meegedaan aan een experiment van drie jaar. Instanties stonden een deel van hun autonomie af, ten gunste van een effectievere samenwerking om jeugdige veelplegers aan te pakken (Amsterdam), multiprobleemgezinnen te helpen (Enschede) en jeugdwerkloosheid tegen te gaan (Rotterdam). Uit de resultaten blijkt dat de aanpak werkt. Het voorkomt dat hulpverleners bijvoorbeeld langs elkaar heen werken, tegenstrijdige beslissingen nemen, beslissingen uitstellen en dat problemen tussen wal en schip belanden.
 
Vervolg?
Het onderzoek is door Verdonck, Klooster & Associates en InAxis aangeboden aan diverse bewindslieden, met de hoop dat de pilotprojecten een positief vervolg krijgen in overige Nederlandse steden.

Nieuws