Zest Utilities geeft inzicht in model Stroomopwaarts

30 november 2011 Consultancy.nl

De energiesector staat wederom aan de vooravond van grote ingrijpende veranderingen. Op 22 februari 2011 is het wetsvoorstel ‘Verbetering werking elektriciteits en gaswet’ en de novelle met daarin een aantal aanpassingen op het wetsvoorstel gezamenlijk aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat na een lange periode van onzekerheid de weg nu definitief is vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe marktmodel en de herstart van programma ‘Stroomopwaarts’. Daarnaast heeft met de publicatie van de wet in het staatsblad, op 23 augustus 2011, de planning nu ook een definitief karakter gekregen.
 
In hoofdlijnen bestaat het nieuwe marktmodel uit de volgende componenten, die in meer of mindere mate impact hebben op de huidige marktprocessen:
- Wijziging grens grootverbruik/kleinverbruik gas;
- Capaciteitstarief;
- Start uitrol slimme meters (proefperiode);
- Verplicht leveranciersmodel;
- Metermarktmodel.
 
Reeds geïmplementeerd
Een deel van deze componenten is reeds gerealiseerd. Zo zijn de nieuwe grens grootverbruik / kleinverbruik gas en het capaciteitstarief al per 1 januari 2009 in werking getreden. Installatie, onderhoud en beheer van de meetinrichting voor kleinverbruik wordt weer een taak van de netbeheerder. De vrije metermarkt voor kleinverbruik komt hiermee tot een eind.
 
Per 1 januari 2012:
De kleinschalige uitrol van slimme meters en de implementatie van de P4 (communicatiekanaal waarmee marktpartijen door middel van berichtenverkeer toegang hebben tot de functionaliteiten van de slimme meter) is gepland te starten op 01-01-2012.
 
Per 1 januari 2013:
Uiterlijk per 01-01-2013 zullen alle netbeheerders hun aansluitingen ondergebracht hebben in het Centraal Aansluit Register (C-AR). Vanaf dat moment zullen de mutatieprocessen ook afgehandeld worden door het C-AR.
 
Per 1 januari 2013
Het invoeren van het leveranciersmodel en het metermarktmodel is gepland voor 01-04-2013. Tevens zal het C-AR ook moeten voldoen aan de nieuwe afspraken voor het nieuwe marktmodel.
 
Een artikel van Zest Utilities, de energie adviestak van dienstverlener Zestgroup.

Nieuws

Meer nieuws over