Atos Interim Index: ZZPers ondernemen te weinig

26 juni 2012 Consultancy.nl

ZZPers en interim managers beschikken weliswaar over voldoende competenties om van meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, maar ze zijn te weinig ondernemend om het huidige economische klimaat het hoofd te bieden. Zo ervaart 76% van de ondervraagde zelfstandige professionals een inkomensdaling. Die wordt grotendeels opgevangen door een beroep te doen op hun opgebouwde reserves of door hun uitgaven te verminderen. Dit blijkt uit de ‘Interim Index 2012’ van Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit.

Atos Interim Management is de interim tak van Atos Consulting.

Dit jaar deden 734 ZZP'ers mee aan het onderzoek naar de ontwikkelingen en veranderingen in de markt voor zelfstandige managementprofessionals.

Meer ondernemen
Eén van de vragen in de Interim Index van dit jaar was de mate waarin zelfstandige professionals in staat zijn hun inkomensterugval te compenseren door te pionieren en hun ondernemerskwaliteiten aan te spreken. In dat opzicht hebben zelfstandige interim managers en professionals nog een inhaalslag te maken. Waar zij in het verleden konden vertrouwen op werk vanuit de bureaus waaraan ze waren verbonden, op relaties uit hun eigen netwerk en/of de aantrekkende markt, zijn deze ‘zekerheden’ door de crisis flink onderuit gehaald. “Dat betekent dat zij zich, meer dan ooit, als ondernemers moeten opstellen en alles op alles moeten zetten om aan nieuwe opdrachten te komen”, stelt Piet Hein de Sonnaville, directeur Atos Interim Management.

Weliswaar neemt de tijd die wordt besteed aan acquisitie toe naar gemiddeld zeven uur per week. “Maar die tijd is volgens ons ontoereikend in de huidige, zware markt”, aldus De Sonnaville. “Zware ZZP’ers vertrouwen nog te vaak op hun vakmanschap, op hun competenties of ze investeren in aanvullende kennis. Ze zouden meer moeten pionieren, nieuwe wegen moeten inslaan, hun ondernemerschap actief moeten ontplooien om succesvol te blijven.” Overigens vindt 84% van de respondenten dat ze over de juiste instrumenten beschikken voor zelfstandig ondernemerschap. 34 % van hen meent hierin zelfs ‘zeer goed’ te zijn. “Wij constateren hier een discrepantie tussen beleving en werkelijkheid en dat baart zorgen.”

Overige conclusies uit de Interim Index 2012:

  • Vier op de tien respondenten geven aan dat de doorlooptijd van hun huidige opdracht 12 maanden of langer is en bij maar liefst 20% zelfs 16 maanden of langer
  • 63% van ZZPers heeft geen enkele additionele activiteit naast hun lopende opdracht
  • Jongere zelfstandige professionals (< 35 jaar) blijken beter in staat zichzelf te profileren, vooral via social media, dan oudere interim professionals

Nieuws