Arteria: inzicht in zorgstandpunten politieke partijen

06 augustus 2012 Consultancy.nl

Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus voor Tweede Kamer verkiezingen. Zorg is en blijft in deze een belangrijk onderwerp. Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de toekomst van de zorg in Nederland?

Boutique adviesbureau Arteria Consulting heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste zorgstandpunten van de acht grootste verschillende politieke partijen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de beschikbare verkiezingsprogramma's 2012-2017.

Een overzicht van de belangrijkste conclusies:

  • Tweedeling tussen de acht politieke partijen als het gaat om marktwerking en winstuitkeringen in de zorg; zijnde duidelijk voor of duidelijk tegen;
  • Ruimte aanwezig voor meer inkomensafhankelijke betalingen (zowel zorgpremie als eigen risico);
  • Reguliere zorg moet dichterbij burgers worden georganiseerd met onder meer een terugkeer van de wijkverpleegkundige;
  • Vrijwel alle politieke partijen willen de salarissen van medisch specialisten beperken door middel van een loondienstconstructie of het aanpassen van honoraria.

Zie het rapport ‘Zorgstandpunten van Politieke Partijen’ voor de zorgstandpunten per partij.

Nieuws

Meer nieuws over