Famke van der Loon over haar dataproject in de pensioensector

21 juni 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds iets meer dan een jaar werkt Famke van der Loon via FTE Groep voor een grote pensioenuitvoerder. Nu het einde van haar opdracht zich aandient, vertelt Famke over de verandering waar ze de afgelopen periode aan heeft mogen werken, wat haar rol als proces consultant precies inhoudt en welke resultaten zijn behaald.

Alle pensioenuitvoerders in Nederland krijgen over enkele jaren te maken met een van de grootste veranderingen die de sector ooit doormaakte. Om goed uitgerust te zijn voor de aankomende Wet toekomst pensioenen (Wtp) moeten allerlei voorbereidingen worden getroffen. Een essentieel onderdeel van een goede voorbereiding is zorgdragen dat alle data op orde is.

Voor precies dat vraagstuk is bij de pensioenuitvoerder een speciaal projectteam opgezet. “Doel van het team is om ervoor te zorgen dat de uitvoerder met schone en kwalitatieve data invaart met het nieuwe pensioencontract”, legt Famke uit.

Famke van der Loon over haar dataproject in de pensioensector

Zo’n data-opschoningstraject betekent in de wereld van pensioenen een flinke kluif. Systemen bevatten duizenden tot soms wel honderdduizenden records – al naar gelang de omvang van het aantal deelnemers waarvoor een uitvoering wordt beheerd.

“Bij de start van het project waren er 230 data issues. We kregen de taak om deze binnen een jaar op te lossen”, vertelt Famke. Het projectteam waar ze deel van uitmaakt bestaat uit een projectleider, een coördinator, een PMO’er en tal van pensioenspecialisten en data-experts.

Elke dag is anders

Famke is als procesconsultant verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de verschillende opschoningsacties. “Wanneer een data issue is opgelost, maak ik eindrapportages en risicoanalyses. Ik breng in kaart wat er is gedaan om het data issue opgelost te krijgen.”

“Ook ben ik betrokken bij het oplossen van de data issues voor klantreizen”, legt ze uit. “Hier heb ik voornamelijk een aanjagende functie. We lossen de issues niet zelf op, maar staan nauw in contact met IT of een data steward. Verder ben ik bezig met maand- en kwartaalrapportages voor intern gebruik om alles goed vast te leggen.”

Al met al aardig wat verschillende werkzaamheden, beaamt Famke. “Het is zeer afwisselend, elke dag is anders. En werken in teamverband geeft mij enorm veel energie”, voegt ze met een glimlach toe.

218 gedaan, nog 12 te gaan

In 11 maanden tijd is het team zo goed als compleet geslaagd in zijn opzet. “Van de 230 data issues hebben we er 218 kunnen oplossen. Voor de laatste 12 issues zijn aanpassingen nodig door IT, dus ook die worden nog opgepakt.”

Mede dankzij de hulp van Famke heeft de organisatie belangrijke stappen kunnen zetten. Tegelijk heeft ze ook de uiteindelijke klant – de huidige en toekomstige gepensioneerden – een waardevolle dienst bewezen. Ze kijkt dan ook met volle tevredenheid terug op het geslaagde traject.

“Ik ben trots op de prestatie die wij met het team hebben geleverd. We laten mooie schone én kwalitatieve data achter. Voor de deelnemers weten we nu dat hun berekeningen straks goed worden gedaan en dat zij de juiste uitkeringen ontvangen.”

“Als de laatste 12 issues nog door IT worden opgelost is deze pensioenuitvoerder klaar om in te varen met het nieuwe pensioencontract!”, besluit de FTE Groep-adviseur.