Delta Capita: Overgang naar nieuwe pensioenstelsel een grote uitdaging

10 maart 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 1 juli 2023 treedt naar verwachting de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking. Hierna krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Walter Schulze (Delta Capita) en Hein Brat (Pencue) leggen uit waarom de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel een enorme uitdaging vormt voor pensioenorganisaties.

Voor de acceptatie van het nieuwe pensioenstelsel bij het brede publiek is het creëren van draagvlak en vertrouwen van groot belang. Men wil vooral weten wat de gevolgen zijn van het nieuwe stelsel voor het pensioen dat men nu of later krijgt en hierover ook persoonlijk vragen kunnen stellen.

Om de gehele operatie te laten slagen, is het van belang dat de administraties op orde zijn, IT-systemen geschikt zijn, er voldoende personele capaciteit is en bovenal dat de communicatie naar iedereen eenduidig, persoonlijk en zo concreet mogelijk is.

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) treedt binnenkort in werking

Administratie op orde

Pensioenadministraties bevatten vele jaren aan historie, waarbij soms complexe mutaties zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld echtscheiding of waardeoverdracht) en wet- en regelgeving is verwerkt die in de loop der tijd meerdere malen is veranderd. Integrale en uitgebreide controles van pensioenadministraties zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat administraties op orde zijn voordat de overgang plaatsvindt. Achteraf herstellen is nagenoeg onmogelijk.

Delta Capita heeft op basis van moderne technologieën een systeem ontwikkeld waarmee integrale en uitgebreide toetsing van pensioenadministraties mogelijk is.

IT-systemen geschikt

Veel IT-systemen die gebruikt worden voor het voeren van pensioenadministraties hebben zich langjarig bewezen. Echter, het geschikt maken van deze systemen voor het nieuwe pensioenstelsel is een complexe opgave en is in een aantal gevallen zelfs niet mogelijk gebleken vanwege bijvoorbeeld het gebruik van verouderde technologie of het gebrek aan capaciteit of kennis over de systemen.

Delta Capita heeft een modern Pensioenadministratiesysteem ontwikkeld voor de Nederlandse markt dat zowel geschikt is voor het bestaande als het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee kunnen de huidige administraties nog jarenlang geraadpleegd worden en zal gelijktijdig het nieuwe en meer individueel gerichte pensioenstelsel worden ondersteund.

Transparante informatie

Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met het nieuwe pensioenstelsel. Dat is ingrijpend, want het raakt rechtstreeks het inkomen van mensen. Men kan zich er pas goed in verdiepen als het persoonlijk en concreet wordt gemaakt. Heldere communicatie en transparante informatie zijn hierbij van groot belang.

Met het pensioenadministratiesysteem van Delta Capita kan op eenvoudige wijze worden uitgelegd welke veranderingen er op individueel niveau zijn.

Voldoende personele capaciteit

De voorbereiding op de stelselwijziging vraagt veel additionele capaciteit en gespecialiseerde pensioenkennis. Delta Capita beschikt over ervaren pensioendeskundigen en heeft bewezen om op relatief korte termijn grote groepen medewerkers aan zich te kunnen binden en deze verder op te leiden via de eigen academie.

Daarnaast biedt Delta Capita de mogelijkheid om pensioenadministraties over te nemen, zodat pensioenorganisaties zich geheel kunnen richten op de voorbereiding voor het nieuwe pensioenstelsel.

In de Benelux heeft Delta Capita meer dan 250 medewerkers. Wereldwijd helpen de meer dan 1.400 medewerkers van Delta Capita financiële instellingen om te voldoen aan wet- en regelgeving, processen te vereenvoudigen, kosten te verlagen, bedrijfsmodellen te innoveren en het beste uit de nieuwste technische ontwikkelingen te halen.