Impact maken: Hoe Count & Cooper meebouwt aan een duurzame toekomst

05 juni 2023 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Count & Cooper is geen bouwbedrijf. Toch bouwt het mee aan een toekomstbestendig Nederland. Hoe? Door samen met bouwers een optimaal projectteam te vormen in de complexe megaprojecten die Nederlands duurzame ambities omzetten in realiteit. Onderscheidend hierin is dat het project- en tendermanagementbureau zijn verdienmodel koppelt aan het projectsucces en vaak zelf toetreedt tot de bouwconsortia. We spraken partner Jasper Blaauw over de manier waarop Count & Cooper deze partnerships smeedt.

Een paar jaar geleden luidde McKinsey in een rapport de noodklok: in grote infraprojecten ligt te veel risico bij de bouwers. Maar waar de onderzoekers constateerden dat veel bouwers daardoor afhaakten, koos Count & Cooper er bij de oprichting juist heel bewust voor om zelf risico te dragen – een hoogst ongebruikelijke stap voor een project- en tendermanagementbureau.

Jasper Blaauw, Partner, Count & Cooper

“Risico’s dragen is voor ons natuurlijk niet het doel, impact maken is ons doel”, vertelt Jasper Blaauw. “Hiervoor hebben wij een goede positie nodig in de projecten. Om deze positie af te dwingen bij onze samenwerkingspartners is een risicodragend model vereist. Een model waarin je als adviesbureau ook écht je verantwoordelijkheid pakt. Dus hebben we altijd skin in the game.”

Het klinkt als een logische optelsom. Maar in een sector waar hoogst complexe bouwprojecten geregeld hun budget en deadline overschrijden, vraagt het om veel vertrouwen – niet alleen in jezelf, maar ook in de bouwbedrijven waarmee je samenwerkt. Als partner speelt Jasper een sleutelrol in het smeden van deze samenwerkingen.

Hoi Jasper, hoe gaat dat vormen van consortia in zijn werk?

“Zoals je al aangaf is voor het vormen van een consortium of langdurige samenwerking in de eerste plaats vertrouwen nodig. Dat begint altijd met een eerste opdracht. Daar leer je elkaar kennen en zie je elkaars toegevoegde waarde.”

“Vanuit dat uitgangspunt werkt onze business development tweeledig. Ten eerste: 70% van de tenders waarbij wij betrokken zijn hebben we gewonnen. Door projectbeheersing onderdeel te laten zijn van de dagelijkse besluitvorming op complexe projecten realiseren we daarnaast gezonde projectmarges bij oplevering. Over de band van dit succes ontstaan veel potentiële samenwerkingen.”

“Ten tweede werken wij proactief aan consortiumvorming, waarbij wij graag samenwerken met aannemers die in staat zijn om het werk hoofdzakelijk met eigen mensen, materieel en expertise uit te voeren. Dat zijn de partijen waarbij wij het meest complementair zijn – we zien elkaars toegevoegde waarde in.”

“In beide gevallen hebben we goed ons huiswerk te doen voordat wij een samenwerking aangaan. Immers is duurzaam succes ons bestaansrecht.”

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor dat duurzame succes?

“Als ik even uitga van onze eigen rol binnen bouwprojecten: onze core business is projectmanagement en projectbeheersing. Om de projecten te winnen, dienen we daarnaast erg goed te zijn in tenderen. Daarom is tendermanagement ook een van onze specialiteiten.”

“Ook ligt een groot deel van het succes voor een winnende bieding of winstgevend project verscholen in het goed doorgronden van de klantvraag en het klantbelang. Daar zijn wij goed in. Vervolgens vinden we met onze samenwerkingspartners de ingrediënten om tot onderscheidend vermogen te komen.”

“Wat betreft het vormen van partnerships zijn we nadrukkelijk voorstander van het aangaan van langdurige samenwerkingen binnen bepaalde sectoren, zolang het betreffende consortium inschrijft op passende projecten. Wij willen vooral wegblijven van het sturen op bouwvolume, en tendercontinuïteit borgen door zoveel mogelijk intentieafspraken.”

“Wij zijn voorstander van haast maken als je de tijd hebt.”

“Uiteindelijk is elke samenwerkingspartij erbij gebaat te excelleren op scope waar je echt goed in bent. Dit is de basis van een hoge win rate en gezonde projectmarge in onze industrie. Om succesvol samen te werken moeten duidelijke keuzes worden gemaakt en goede samenwerkingsafspraken worden vastgelegd.”

“Het ontwikkelen van een gezamenlijk belang en dit echt doorgronden vergt tijd. Daarom is vaker samen optrekken prettig, maar met een goede voorbereiding en gezamenlijke intentie kunnen wij snel schakelen. Wij zijn voorstander van haast maken als je de tijd hebt. Het werkt hierbij vaak erg fijn dat wij als onafhankelijke partij vanuit het projectbelang de organisatie op ons kunnen nemen. ‘Frontloaden’ noemen wij dat.

Hoe bepalen jullie op welke tenders jullie je inschrijven?

“Wij scannen voortdurend de markt op interessante projecten. In sommige gevallen zijn wij daarbij initiatiefnemer van het consortium, waarvoor we de meest geschikte bouwpartners zoeken. In andere gevallen worden wij benaderd voor onze toegevoegde waarde om deel te nemen in een reeds gevormd consortium. In beide gevallen nemen wij een kwartiermakers-rol op ons.”

“Wat voor ons een interessant project is, bepalen we aan de hand van onze missie om impact te maken. We hebben onze focus bepaald aan de hand van de uitdagingen die voortkomen uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij wij hebben gekeken binnen welke SDG’s een grote bouwopgave zit de komende jaren.”

“Op basis daarvan zijn we actief in vier sectoren: de energietransitie, waterbouw, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Binnen deze sectoren publiceren opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, Stedin en waterschappen aanbestedingen.”

“Wij hebben zelf technologie ontwikkeld om deze marktplaatsen efficiënt te screenen op voor ons relevante projecten. Deze projecten analyseren wij uitvoerig op meerdere criteria. Wij bepalen bijvoorbeeld of wij de toegevoegde waarde hebben op het project, of onze medewerkers op het project een uitdagende opdracht hebben en of het past bij wat hen motiveert.”

“Dit gaat gepaard met de meer juridische en contractuele checks & balances. Als het licht op groen staat, pas dan gaan wij een samenwerking aan en dan gaan wij er ook vol voor.”

Hebben jullie ook langetermijndoelen gesteld voor jullie missie om impact te maken?

“Als onderdeel van ons portfoliomanagement sturen wij op het aantal projecten en initiatieven met een duurzaam karakter en per marktsegment maken we voor elk jaar een sectorplan. Dit betreft een analyse van de markt voor de aankomende jaren.”

“In 2025 heeft ons porfolio te bestaan uit een gebalanceerd aantal projecten over de segmenten heen, en we bouwen aan een groter wordend aantal projecten die een directe bijdrage leveren aan de SDG’s. We kunnen ons kapitaal – de mensen van Count & Cooper – immers maar één keer inzetten. Dat doen wij het liefst op uitdagingen die het meest actueel zijn in onze maatschappij.”

“We zijn bezig om zelf een duurzaam project te ontwikkelen, om met behulp van het getij energie op te wekken.”

“Hier beschrijf ik wel aspecten van ‘a perfect project’. Wij zijn een snelgroeiend bedrijf en dat brengt genoeg uitdagingen met zich mee. Wij hebben ook nog regelmatig te kiezen voor continuïteit op opdrachten. Deze continuïteit stelt ons vervolgens weer in staat om te ondernemen en in bredere mate te participeren als aandeelhouder in projecten.”

“Tot slot kijken we uiteraard ook naar de duurzaamheid van onze eigen bedrijfsvoering. Als consultancybedrijf gaan wij gewoon ons certificaat CO2-prestatieladder halen, net als de bouwers.”

Tot slot, kun je al wat vertellen over de projecten die voor de komende jaren op stapel staan?

“We zijn 2023 heel goed begonnen met twee projecten in de energietransitie. Samen met een investeringsmaatschappij zijn we bezig om zelf een duurzaam project te ontwikkelen, om met behulp van het getij energie op te wekken.”

“Deze vorm van energie opwekken loopt misschien wel een decennium achter op bijvoorbeeld de ontwikkeling van windenergie. Wij geloven erin dat deze vorm van energieopwekking gaat bijdragen aan een gebalanceerd energienetwerk in Europa.”

“Daarnaast hebben wij samen met een specialist in het bouwen van zonneparken voor grote gerenommeerde klanten en een Nederlandse energieleverancier een bieding voorbereid op een drijvend zonnepark op het terrein van een private onderneming. Dit zijn hele mooie ontwikkelingen binnen Count & Cooper en het motiveert ons om nog meer stappen te zetten in het meebouwen aan een toekomstbestendig Nederland.”

“Ook binnen deze enorme opgave zien we een grote toegevoegde waarde in onze innovatieve aanpak. We zien nog steeds dat grote complexe projecten uit de tijd en budget lopen en onvoldoende invulling geven aan de klantvraag. De markt wil dit veranderen, maar blijft het lastig vinden. Wij zien dat wij daar met onze samenwerkingspartners versnelling in kunnen brengen. Catalyst for change noemen wij dat.”