Count & Cooper innoveert project- en tendermanagement in de bouw

10 december 2018 Consultancy.nl 10 min. leestijd

Het binnenhalen van een aanbesteding en de daaropvolgende realisatie van een grootschalig bouw- of infrastructuurproject is een complexe aangelegenheid. Wouter de Graaf en Dennis Kuiper van project- en tendermanagementbureau Count & Cooper geloven dat de traditionele aanpak binnen de bouwwereld dit proces bemoeilijkt. Zij zetten daarom in op een andere, unieke project- en tendermanagementaanpak. Consultancy.nl sprak met de twee oprichters.

“Een aantal jaar geleden zagen we de mogelijkheid om het project- en tendermanagement binnen de infrastructuursector en bouwwereld op een andere manier aan te pakken”, zegt Wouter de Graaf, die binnen Count & Cooper de rol van Managing Partner vervult.

“En toen hebben we dus de stoute schoenen aangetrokken en zijn we dat gaan doen: project- en tendermanagement op een nieuwe manier in de markt zetten”, vult mede-Managing Partner Dennis Kuiper zijn compagnon aan.

De ondernemers leerden elkaar in 2011 kennen, net voor de afbouwfase van de Noord/Zuidlijn. De organisatie waar Kuiper destijds actief was als Procesmanager, aannemersbedrijf Volker Wessels, had Expecto – de organisatie waar De Graaf toen als projectadviseur werkte – ingeschakeld om de aanbesteding van de metrolijn binnen te halen.

De samenwerking bleek succesvol, want de klus werd in de wacht gesleept. Expecto stelde niet veel later voor om ook het projectmanagement van de afbouwfase te vervullen, waar Volker Wessels gehoor aan gaf, waarmee de samenwerking werd verlengd.

Tot genoegen van De Graaf en Kuiper, zo is gebleken: tijdens de afbouwfase van het Noord/Zuidlijnproject – begin 2013 – werd project- en tendermanagementbureau Count & Cooper opgericht. De etymologie van de bedrijfsnaam: de letterlijke Engelse vertaling van ‘Graaf’ en ‘Kuiper’. 

Beheersing als specialisme

In de periode dat Kuiper zich voor aannemersbedrijf VolkerWessels inzette, drong tot hem door dat veel problematiek binnen zijn vakgebied met name verscholen lag in de projectorganisatie: “Veel van wat niet goed gaat heeft niet zozeer met techniek te maken, maar veel meer met het beheersen van zo’n opdracht.” 

“Je zit in no-time met ruim honderd man te werken aan zo’n project, wat vraagt om een nauwgezette planning én om integrale samenwerking. Naar ons idee was in dat proces een onafhankelijke projectmanagementpartij de vaak ontbrekende schakel. Op basis daarvan zijn we begonnen met ons bedrijf, altijd met een sterke focus op het laten functioneren van het primaire bouwproces.” 

Volgens de filosofie van Counter & Cooper gaat goed tendermanagement verder dan het binnenhalen van een project. De Graaf legt uit dat hij gelooft in grote betrokkenheid bij complexe opdrachten: “Ons specialisme is projectmanagement. We komen dus niet aan boord om alleen een aanbesteding te winnen. We stappen wel aan boord om uiteindelijk samen een succesvol eindresultaat af te leveren. We positioneren ons dus veel meer als managementpartner dan als adviesbureau.”

Kuiper voegt toe dat die sterke verbondenheid met een project ook van toepassing is op het financiële vlak: “Wij doen niet aan uurtje-factuurtje, wat vrij uniek is: wij durven het aan om medeverantwoordelijkheid te dragen voor eventuele financiële risico’s, omdat we ervan overtuigd zijn dat onze slagingskansen dusdanig groot zijn.”

Count & Cooper innoveert project- en tendermanagement in de bouw

Een lopende aanbesteding – plafondprijs €450 miljoen – waar de zienswijze van de twee oprichters duidelijk tot uiting komt, is de verbreding van de snelweg A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Macquarie, Siemens en Macquarie Capital (de Australische investeringsbank, die onlangs ook de aanbesteding van de Blankenburgtunnel in Vlaardingen won), zijn de initiatiefnemers van het consortium VEENIX, dat in de race is voor de aanbesteding van het A9-project.

Count & Cooper is hierin verantwoordelijk voor het managen van de tender. Begin september dit jaar kregen De Graaf en Kuiper te horen dat hun consortium voor het stuk snelweg tot de laatste drie kanshebbers behoort – waarvan één het project vanaf oktober 2019 mag gaan realiseren.

De Graaf vertelt waarom dit zo’n baanbrekende prestatie is: “Het is de eerste keer – tenminste, ik kan me geen ander voorbeeld bedenken – dat een partij zonder groot bouwbedrijf in een finale staat van zo’n groot bouwproject.” 

De achterliggende strategie van de twee Managing Partners is dat een samenwerking tussen ‘best in class’-specialisten het mogelijk maakt om de klant maximaal te bedienen. Het organiseren van de tender, de samenhang tussen disciplines in tijd en geld en de vertaling naar het klantbelang vallen onder de verantwoordelijkheid van specialist Count & Cooper.

Kuiper: “Uiteraard is het idee dat de A9 uiteindelijk gebouwd wordt door een bouwer, deze bleek echter niet noodzakelijk om de finale te bereiken. Kleine specialistische teams die het consortium VEENIX inhuurde, hebben het ontwerp en uitvoeringsplan neergezet. Pas op een later moment gaan we deze projectaanpak samen met de aannemer finetunen.”

Deze strategie heeft grote voordelen voor de te betrekken bouwers. Omdat deze pas in de finale instappen, hebben ze meer zekerheid en hoeven ze zich niet vanaf het begin bezig te houden met het organiseren van de tender. Die taak valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van specialist Count & Cooper. 

Count & Cooper werkt – in vergelijking met grote bouwconcerns – met een aanzienlijk kleiner team aan de aanbesteding, waardoor de tegemoetkoming van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat stukken toereikender is. “Wij organiseren zo’n aanbesteding eenvoudigweg op een andere manier. We zetten iedereen op zijn specialiteit en kracht in, met een focus op de tenderdeliverables. We buigen ons over het management van het project, want daar zijn wij goed in”, aldus De Graaf.

Kuiper knikt instemmend en legt uit wat de aanpak Count & Cooper uniek maakt: “Wij nemen mede het initiatief om op projecten aan te bieden. In een partnership met specialisten bedienen wij de klant, zoals op de A9 Rijkswaterstaat. Concurrerende adviesbureaus zien vaak bouwbedrijven als klant en laten het initiatief daar liggen. We kijken wat dat betreft anders naar de wereld en naar wie onze klant is.”

Uit het gesprek wordt duidelijk dat de aanpak van het bureau uit Rotterdam gelijkenissen heeft met die van de grote strategische consultancybureaus zoals McKinsey of BCG. “We hebben gekeken naar de businessmodellen van consultancybureaus en we hebben daaruit inspiratie opgedaan”, erkent De Graaf. “We richten ons op complexe trajecten, waar we met een analytische aanpak hoge toegevoegde waarde kunnen leveren.”

Waar de consultants kritiek kunnen krijgen dat ze adviezen verkopen waar niks mee gedaan wordt, werkt Counter & Cooper voor een groot deel aan projecten die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het succes van deze projecten bepaalt het financiële succes van Count & Cooper. Daardoor is “schouder aan schouder met partners aan een project werken” een belangrijk onderdeel van het DNA van het bedrijf.

Digitaal bouwen

De project- en tendermanagementaanpak van Count & Cooper kent ook een digitale component: “We hebben een aantal speerpunten en één daarvan is digital project management”, zegt Kuiper. “De digitalisering van de bouw en alles daaromheen gaat zo hard. Daarom hebben wij daar een hele afdeling voor opgericht. En daar zijn de beste mensen die in de markt te krijgen werkzaam.”

Binnen de digitale afdeling wordt onder meer gefocust op digitalisering van constructie- en samenwerkingsprocessen, aldus De Graaf: “We bouwen een project altijd eerst virtueel met alle betrokken partijen en als we dat hebben gedaan, dan gaan we pas over tot de werkelijk bouw. Wat ons hierin dus uniek maakt is dat we het virtuele bouwen hebben geïntegreerd in onze aanpak voor project- en tendermanagement. Daardoor kunnen we de kosten en planning veel beter beheersen.”

Virtueel bouwen volgens Count & Cooper: het stationsgebied van Amsterdam Centraal

Kuiper vertelt dat virtueel bouwen momenteel het belangrijkste onderdeel is binnen de digitale praktijk: “Daar zetten we momenteel echt vol op in, omdat we er echt in geloven dat als je het buiten als het ware voor de tweede keer bouwt, je qua effectiviteit en kosten hele grote stappen kan maken. Daarnaast nemen aan zulke projecten verschillende partijen deel. Virtueel bouwen bevordert eveneens de communicatie tussen deze partijen: ze kunnen namelijk zien waar ze het over hebben.”

Als een bedrijf gebruik wil blijven maken van het voordeel van digitale oplossingen, is vooruitkijken van cruciaal belang. De Graaf geeft aan dat Count & Cooper op dit moment ook bezig is om de kracht van data te kunnen benutten.

“De bouwwereld drijft nog altijd op ervaring. Of het nou een heel groot of een heel klein project is, de plannen die gemaakt worden zijn veelal gebaseerd op ervaringen van de betrokkenen. Een specialist heeft bijvoorbeeld in z’n hoofd zitten wat de doorlooptijd is van een bepaalde activiteit en daar wordt dan vanuit gegaan.”

“Wat wij proberen, is om die intuïtie met data te onderbouwen. Dat komt de betrouwbaarheid van plannen ten goede. Daarom meten we nu bij verschillende projecten wat daadwerkelijk de doorlooptijden van activiteiten zijn, waardoor we vervolgens nauwkeurige tijds- en begrotingsschattingen kunnen maken bij nieuwe opdrachten.”

Voor opdrachtgevers heeft de data-aanpak van Count & Cooper ook een belangrijk voordeel, zegt Kuiper: “We hebben de unieke situatie dat we in staat zijn om de tool in-house te ontwikkelen. We hebben namelijk niet alleen de techneuten aan boord die de software schrijven en het instrument ontwikkelen, maar we kunnen de technologie ook in praktijk testen binnen de projecten waaraan we werken. Daardoor beschikken we over een soort ontwikkelplatform voor datagedreven bouwprojectmanagement.”

De Graaf besluit: “Cruciaal in al die aanbestedingen: een betrouwbare opdrachtnemer vinden die een voorspelbaar project gaat realiseren. Wij ontwikkelen een tool waarmee je opdrachtgevers van een onderbouwde en dus voorspelbaardere planning kan voorzien.”