InContext: De zeven elementen van duurzaam leiderschap

04 april 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

Hoe ontwikkel je het duurzaam leiderschap dat organisaties nodig hebben om de vele uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden? Om leiders te helpen de vele externe uitdagingen te verbinden aan hun eigen ontwikkeling, heeft InContext-oprichter Thomas Benedict een model ontwikkeld dat de 7 elementen van duurzaam leiderschap beschrijft.

“Nieuwe tijden vragen om andere organisaties”, begint Benedict: “Innovatief, gewaagd, waardegedreven, fair en mensgericht. Deze organisaties vragen op hun beurt om nieuw en duurzaam leiderschap met leiders die de uitdaging durven aan te pakken en durven te leren in plaats van zichzelf te moeten bewijzen.”

Hij legt uit dat je als leider wordt geconfronteerd met uitdagingen en reacties, maar ook met wie je bent als persoon: niemand is perfect en alwetend. “Wat jou aan de buitenkant uitdaagt, wijst op ontwikkelingsmogelijkheden voor de binnenkant.”

De zeven elementen van duurzaam leiderschap

In het duurzaam leiderschapsmodel legt Benedict de verbinding tussen deze buitenwereld en binnenwereld – tussen de uitdagingen waar je als bedrijf mee te maken krijgt en je persoonlijke ontwikkeling als leider.

Het model bestaat uit drie driehoeken en een buitenste organisatiering. De binnenste driehoek bestaat uit het element ‘compassion’, de keuze voor het durven aangaan van je persoonlijke ontwikkeling als leider. “Het is het beantwoorden van de vraag: wat gebeurt er binnen in jezelf en wie ben je?”, licht Benedict toe. “Compassie is niet observeerbaar in gedrag.”

De tweede driehoek bestaat uit drie met elkaar verweven elementen: ‘presence’, ‘dedication’ en ‘reflection’. Deze elementen komen tot uiting in gedrag, namelijk het leiderschap dat je ziet en ervaart.

De buitenste driehoek is het uiterlijke proces, dit staat voor wat buiten jezelf gebeurt, oftewel, de effecten van de drie elementen op de buitenwereld. Hierbij beantwoord je de vraag: wat is er zichtbaar van jou als leider? De drie elementen uit deze driehoek zijn ‘kind connection’, ‘broad ambition’ en ‘fair judgement’.

Presence & kind connection

Benedict putte bij het ontwikkelen van het model onder meer uit zijn meer dan 30 jaar ervaring met het geven van coaching en het begeleiden van leidinggevenden. “Daarbij kwam bij mij heel vaak de vraag op ‘als er iets moeilijks gebeurt, zijn we dan aanwezig in het moment of vechten we iets anders uit wat zich in de toekomst of in het verleden afspeelt?’.”

“Ik vind het heel mooi om te zoeken naar de persoonlijke link tussen wat een leider drijft en wat een organisatie wil zijn.”

“Je kunt dus pas met jezelf én met anderen in contact zijn als je de discipline ontwikkelt om in het moment aanwezig te zijn”, legt hij uit. “Dit wordt in het model beschreven als ‘presence’. Het contact dat je daarmee maakt, is ook het contact dat je wilt maken met je omgeving. Met het contact met de omgeving ga je dus van presence naar buiten in het model, wat uiteindelijk resulteert in het contact (kind connection) dat de organisatie heeft met haar omgeving.”

Reflection & fair judgement

Hetzelfde geldt voor ‘reflection’ en ‘fair judgement’, het laten werken van je geweten en het hebben van een zuiver oordeel, legt Benedict uit. “Hierbij reflecteer je niet alleen naar binnen maar uit je dit ook en vraag je actief om feedback en de mening van anderen over jouw besluiten.”

“Dit is relevant voor leiders omdat je als leider en als mens vaak de neiging hebt om in eerste instantie te denken dat de beslissing die je neemt een goede beslissing is. Alleen door reflectie denk je er nog eens over na, en misschien was het wel niet zo fair of waren er ook andere overwegingen die je had kunnen meenemen.”

“De kracht en rust nemen om hierop te reflecteren zorgt ervoor dat de beslissingen die je neemt steeds fairder en beter afgewogen worden. En die fairness is juist wat organisaties nodig hebben om tot de conclusie te komen dat niemand, en ook niet één organisatie, iets alleen kan. Het is daarom belangrijk dat je als organisatie een goede plek inneemt in het ecosysteem, maar hierin ook plek laat voor anderen en hiervoor heb je een duurzame mindset nodig.”

Dedication & broad ambition

Bij dedication en broad ambition gaat het om de keuze die je maakt om (1) leider te zijn van iets en de verbinding die je daarbij voelt en (2) waarom je jouw energie, tijd en aandacht wil verbinden aan deze organisatie.

“Wat is dat?”, vraag Thomas Benedict zich af. “Ik vind het heel mooi om te zoeken naar de persoonlijke link tussen wat een leider drijft en wat een organisatie wil zijn. Op het moment dat je die menselijke link inbrengt, heb ik ook de indruk dat jouw ambities als organisatie breder en betekenisvoller worden en je als bedrijf zoveel mogelijk waarde voor zoveel mogelijk mensen creëert.”

Het model in de praktijk

Het model helpt leiders – in lastige situaties, bij problemen die in de organisatie ontstaan of tussen hen als leider en een medewerker – de link te leggen naar wat die gebeurtenis zegt over hun persoonlijke ontwikkeling als leider, legt Benedict uit.

“Leider zijn is gewoon een ontzettend moeilijke baan die dicht bij jou komt als persoon.”

“En andersom, als jij als leider in die persoonlijke ontwikkeling zit, en je bent aan de slag met presence, reflection en dedication, dan beïnvloed je automatisch ook de omgeving. Het is daarom interessant om te kijken naar hoe problemen uit de praktijk zich vertalen naar persoonlijke ontwikkelvraagstukken voor een leider, én hoe vertalen de persoonlijke doorbraken van een leider zich naar de praktijk.”

“Dit doe je heel eenvoudig met de Selfie360-tool, een scan van 10 minuten die je met feedback van anderen helpt de richting van jouw ontwikkeling als leider te bepalen.”

Problemen van nu én de toekomst oplossen

Volgens Benedict is het doel van zijn model niet om onderscheidend te zijn, maar juist dat we in het denken en praten over en het ontwikkelen van leiders verder en dieper gaan en stoppen met eisenlijstjes en de hoepels waar je doorheen moet.

“In het model zit de ambitie dat er in onze maatschappij organisaties zijn die in staat zijn om te verbinden, en vanuit daar te innoveren en de problemen van nu én van de toekomst op te lossen, en waarde te creëren die verder gaat dan alleen winst”, geeft hij aan.

“Hiervoor zijn leiders nodig die dit (aan)kunnen. Dit model helpt leiders te ontspannen in hun rol en zich te ontwikkelen vanuit compassie voor zichzelf en in verbinding met hun omgeving, zodat ze steeds meer complexe uitdagingen aan kunnen gaan.”

“Leider zijn is gewoon een ontzettend moeilijke baan die dicht bij jou komt als persoon”, geeft Benedict tot slot mee. “En als je als leider van binnenuit (authentiek en echt) in staat bent heel bewust aan je ontwikkeling te werken, en een bepaalde mate van duurzaam gedrag te laten zien, dan kun je ook mede de organisatie creëren die we zo hard nodig hebben om de problemen van de wereld op te lossen.”