InContext

De grote problemen van onze tijd kunnen niet worden opgelost zonder wezenlijke veranderingen binnen organisaties. Daarom zijn de mensen die iets – hoe klein ook – ten goede in hun eigen organisatie willen keren onze helden. InContext bestaat om hen daarin te laten slagen.

Wij zijn een bijzonder adviesbureau en helpen organisaties en de mensen daarbinnen te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Wij verbinden zakelijke doelen met het dagelijkse gedrag en besluiten van mensen. Daarmee versterken, verbeteren en transformeren we in co-creatie de organisaties waarmee we werken. Wij grijpen niet meteen naar standaardproducten, maar ontwikkelen voor ieder vraagstuk een passende, creatieve en soms onorthodoxe aanpak. Altijd gericht op concreet en meetbaar resultaat. Altijd inspirerend en effectief. Daarom vinden de grootste en meest ambitieuze organisaties hun weg naar InContext. 

“Een organisatie, hoe sterk die ook is, heeft niet automatisch een goed werkend moreel kompas. Dat betekent dat een bedrijf naast veel waarde ook veel schade kan veroorzaken. Wij geloven dat je als consultant dus niet alleen moet afvragen hoe je een organisatie sterker maakt, maar ook samen met leiders moet borgen dat deze kracht duurzaam gericht en met zorg wordt aangewend.”

- Thomas Benedict - Directeur en oprichter InContext 

Onze aanpak

Bij InContext geloven we dat de zachte kant, zoals inspiratie, creativiteit en verbinding alleen maar impact heeft als ze direct gelinkt is aan visie, ambitie, feiten, slimme analyses en meetbare resultaten.

Door de tijd heen hebben wij verschillende expertises ontwikkeld en bieden we oplossingen voor alle leiderschaps-, verander- en strategievraagstukken. Op basis van het thema, de uitdaging of de ontwikkelvraag van de klant bekijken wij gezamenlijk wat de beste oplossing is, daarbij bieden wij verschillende mogelijkheden:

  • Consultancy & procesbegeleiding: de essentie van consultancy van InContext is dat onze consultants helpen om nieuwe perspectieven toe te voegen. Hiermee maak je de tijd en ruimte om uit te zoomen, het grotere plaatje met nieuwe ogen te zien en zo met vertrouwen voorwaarts te gaan. Bij procesbegeleiding faciliteren wij alle mogelijke bijeenkomsten, workshops, events en sessies en helpen je om daarmee duurzaam impact te maken.
  • Training & Coaching: trainers binnen InContext beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden. Zij combineren bedrijfskundige kennis met een mensgerichte aanpak. Daarnaast zijn zij in staat om aan te sluiten bij sterk uiteenlopende doelgroepen. Aan de hand van een helder trainingsdoel spelen we flexibel in op behoeftes van individuele deelnemers of een groep als geheel. Onze trainers brengen vaardigheden op authentieke wijze over zodat deze voor deelnemers toegankelijk én toepasbaar zijn in de eigen context. Tijdens coaching geloven wij dat persoonlijke en professionele ontwikkeling een bepaald pad volgen. Het start met jezelf in het hier en nu kennen: weten waar je vandaan komt, begrijpen waarom je doet wat je doet en een duidelijk beeld hebben van waar je heen wilt. InContext-coaches vervullen een belangrijke rol in het stimuleren, faciliteren, spiegelen en waarderen van gedrag wat leidt tot zelfinzicht, een groter keuzepalet en persoonlijke groei bij deelnemers.
  • Business Games & Tools: met onze Business Games en platformen als DEBS en Quadrality kunnen wij snel en effectief inspelen op het vraagstuk dat binnen jouw organisatie speelt. Kosten en ontwikkeltijd blijven daardoor overzichtelijk. Het platform is het fundament waarop wij zeer realistische en herkenbare situaties bouwen die de complexiteit van de dagelijkse praktijk goed weerspiegelen. Daarnaast bieden wij voor thema’s als teamontwikkeling, onboarding, samenwerking en persoonlijke leiderschapsontwikkeling serious games als TeamUp, Fizzinity, LinkXs en Team Flow Index aan. Deze zijn zeer gebruikersvriendelijk, online toegankelijk en direct inzetbaar.
  • Maatwerk bedrijfssimulaties: soms zijn er situaties die zó uniek zijn dat er 100% maatwerk nodig is. Onze bedrijfssimulaties geven jouw medewerkers zo’n ongekende en betekenisvolle leeromgeving dat het veranderproces direct en onomkeerbaar in gang is gezet.

Ons team

InContext bestaat uit een kernteam, dat gevestigd is in Nederland, en een groot netwerk van freelancers en acteurs met ambitieuze klanten over heel de wereld. Samen streven we ernaar om organisaties ten goede te veranderen. Ons werk is niet gemakkelijk: wezenlijke dingen tot stand brengen in grote, veelal internationale organisaties. Veranderingen ontwerpen en laten gebeuren. Visie tot leven brengen. Instrumenten, simulaties en programma’s uit het niets bouwen en daarmee de sterren van de hemel spelen.

Het is werk dat voortdurend van je verlangt om je comfortzone te verlaten, om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Inhoudelijk, maar ook persoonlijk. De mensen met wie we graag werken zoeken die uitdagingen op, soms intens genietend, vaak samen knokkend en op zijn tijd in verwarring zich afvragend waar ze mee bezig zijn. Daarvoor moest onze eigen organisatie wel bijzonder worden: vol met waarden die echt worden geleefd, resultaatgericht, diep gaan met elkaar, informeel, ambitieus, een tikkeltje spiritueel, respectvol, ondernemend en uitdagend.

Ambitie

We zijn gevestigd in Nederland, maar we behalen concrete, meetbare resultaten voor onze klanten wereldwijd. Onze consultants werken in de Verenigde Staten, de Cariben, China, Singapore en in bijna alle Europese landen.

We zijn ongelooflijk trots als wij van opdrachtgevers horen wat onze trajecten teweeg kunnen brengen: commerciële resultaten, doorbraken in efficiency. Maar vooral ook iets ongrijpbaars: een visie die mensen in het hart raakt en ze inspireert om de kleine ruzies en ongemakjes te overstijgen en te bouwen aan iets dat ertoe doet.

InContext | Nieuws