Aantal aangesloten ROA adviseurs halveert in 5 jaar tijd

01 juli 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ROA – de branchevereniging van organisatieadviesbureaus in Nederland – wordt getroffen door de malaise in de adviesbranche. In de afgelopen vijf jaar is het aantal aangesloten adviseurs gedaald met maar liefst 51%. De toegevoegde waarde van de branchevereniging staat, met name bij de grotere internationale adviesbureaus, steeds vaker ter discussie.

Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA)
Lange tijd werden zowel de adviseurs als de adviesbureaus vertegenwoordigd door de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa). In 1970 besloten de bureauhoofden om zich af te splitsen en werd de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) opgericht. De evenknie van de ROA in Amerika, de Association of Management Consulting Firms, is al sinds 1929 actief. 

De ROA behartigt de belangen van adviesbureaus in Nederland, en dan met name de belangen van aangesloten bureaus. Naast de belangenbehartiging houdt de branchevereniging zich onder andere bezig met kwaliteitsborging en het opstellen van gedragscodes. Aangesloten adviesbureaus variëren van grote (bijv. PwC, Twynstra Gudde) tot boutique adviesbureaus (bijv. De Galan en Voigt en GEA).

Ontwikkeling van #ROA adviseurs
In de eerste 20 jaar na oprichting groeide de ROA geleidelijk door de barrière van 1.000 aangesloten adviseurs. In 1990 waren 1.450 consultants, via hun adviesbureau, lid van de ROA. In de jaren ’90 explodeerde het ledenbestand van de ROA: in 2001 had de ROA meer dan 4.300 leden. De indrukwekkende groei was onder andere een gevolg van de sterke opkomst van de Nederlandse adviesbranche, groei in het aantal leden en de groeiende omvang van aangesloten adviesbureaus. Tijdens de eerste crisis (2002 – 2005) verloor de ROA honderden adviseurs maar het herstel was sterk – eind 2007 waren circa 4.600 consultants onderdeel van het netwerk, het hoogste aantal in haar geschiedenis.

ROA - Aangesloten adviseurs

Sinds 2007 is het aantal aangesloten adviseurs met meer dan 50% gedaald. Drie trends verklaren de negatieve ontwikkeling. Ten eerste, adviesbureaus stellen de toegevoegde waarde van deelname steeds vaker ter discussie. Zo moeten grote internationale consultancykantoren zich in toenemende mate houden aan andere internationale standaarden, waardoor de ROA kwaliteitseisen minder relevant worden. Een ander veel gehoorde opmerking is dat de ROA ‘keurmerk’ onvoldoende leeft bij opdrachtgevers. Ten tweede, de ROA kampt met de trend dat juist de grotere adviesbureaus hun lidmaatschap opzeggen, met als gevolg dat het aantal aangesloten consultants in verhouding sterk daalt. De toetreding van diverse middelgrote bureaus, zoals Het Expertise Centrum, Van Vieren en WagenaarHoes in 2011 en Double Effect in 2012) kan dat effect niet compenseren. Ten derde, door de economische omstandigheden krimpt het aantal adviseurs bij bestaande leden.

Ellen Peper, voorzitter van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus, was niet bereikbaar voor commentaar.