SeederDeBoer begeleidt verandertraject programmatisch werken bij NLR

07 februari 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

SeederDeBoer helpt het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) met de implementatie van programmatisch werken met als doel om de maatschappelijke positie van NLR te verstevigen. Hiertoe is een verandertraject in gang gezet gericht op meer interdisciplinaire samenwerking tussen de divisies.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is georganiseerd in drie divisies: Aerospace Systems, Aerospace Operations en Aerospace Vehicles. Divisies die elk garant staan voor hoogwaardige kennisgedreven producten en diensten, maar die nog wel vooral vanuit een eigen strategisch perspectief opereren.

Om de interdisciplinaire samenwerking tussen deze drie divisies te optimaliseren heeft NLR negen nieuwe programma’s geïntroduceerd.SeederDeBoer begeleidt verandertraject programmatisch werken bij NLROrganisatieadviseurs van SeederDeBoer helpen NLR om het programmatisch werken zo te organiseren dat het leidt tot een daadwerkelijke verbetering van de strategische executie in de gehele organisatie. Om te komen tot de structurele verbetering van de strategische executie heeft het gezamenlijke projectteam vier fases doorlopen:

1. De verkenning

Allereerst zijn de gewenste veranderingen en doelen uitvoerig besproken met de 3 divisiemanagers en de andere stakeholders binnen NLR. Samen met de stakeholders is verkend hoe programmatisch werken ook daadwerkelijk kan gaan ‘vliegen’ binnen de organisatie.

2. Het vertrek

Voor het opstarten van de veranderreis is veel aandacht geschonken aan het scherpstellen van de vertrekpunten. Door nauwe afstemming met de divisiemanagers en het meenemen van lessen vanuit best practices is een goed doordacht gezamenlijk reisplan met een duidelijk gemeenschappelijk doel gerealiseerd.

3. De reis

Tijdens de reis is doorlopend gezorgd voor afstemming tussen voortgang en de bredere strategie van NLR. Door middel van kwartaalbijeenkomsten is gecheckt of iedereen nog op dezelfde koers zat, en allerlei communicatie-interventies zorgden ervoor dat het veranderplan echt is omarmd door leidinggevenden en de organisatie.

4. De bestemming

De invoering van programmatisch werken is geen reisdoel dat van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Daarnaast is de bestemming een ‘moving target’. Uitgangspunt van de gezamenlijke reis is dat SeederDeBoer uitstapt op het moment dat NLR klaar is om de reis op z’n eigen kompas te vervolgen.

De projectleider van SeederDeBoer over de reis: “We zijn deze reis begonnen met een drietal sessies met de drie divisiemanagers waarin we onze individuele visie en drijfveren met elkaar gedeeld hebben. Het op deze manier expliciet maken van ieders belangen en behoeftes en het op één lijn krijgen daarvan is een cruciale stap geweest in het succes van deze reis.”

“Onderweg ontdek je natuurlijk altijd nog wel wat kleine ‘kiertjes’ door onderling verschillende zienswijzen. Maar die hebben we samen steeds zorgvuldig gedicht door continu met elkaar in gesprek te blijven, op de juiste momenten te temporiseren en het gezamenlijke reisdoel naar elkaar te blíjven benoemen.”

“Het was een fantastische, uitdagende reis, zowel voor SeederDeBoer als voor NLR. Met een groot wederzijds vertrouwen als basis voor vertrek. Tijdens de reis zagen we organisatiepatronen en manieren van werken met ruimte voor verbetering om het beoogde veranderdoel te kunnen realiseren. Zo werden de divisiemanagers onderweg vaak de operatie ingetrokken. Dat kan ten koste gaan van de strategische focus.”

“De winst van dit verandertraject is nu al helder: iedereen binnen NLR beseft meer dan ooit de grote maatschappelijke impact die zij hebben op de samenleving.”

Mark van Venrooij, Divisiemanager Aerospace Systems bij Koninklijke NLR, over de samenwerking met de consultants: “SeederDeBoer heeft ons geholpen door met een frisse blik naar onze processen te kijken zodat we nu beter invulling kunnen geven aan onze strategie.”