‘Met hart, ziel en geweten’: Adjust wil bijdragen aan een betere wereld

01 februari 2023 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Anno 2023 ontkom je er als bedrijf bijna niet meer aan. Maar hoe zet je mooie ambities om in positieve impact? Inkoopadviseur Adjust Consulting zette de afgelopen jaren grote stappen. Het bureau helpt andere organisaties op weg én voegt zelf de daad bij het woord, met elektrische auto’s, het vernietigen van uitstootrechten en zelfs een eigen bos. We spraken erover met MVO-officer Thomas Knol.

Als bedrijf ben je nauw verweven met de wereld om je heen. Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden het reilen en zeilen van de organisatie, en de bedrijfsactiviteiten hebben weer impact op de samenleving.

Deze wederzijdse afhankelijkheid toont zich bij uitstek op de inkoopafdeling, waar de organisatie in voortdurende verbinding staat met andere bedrijven. Voor bedrijven die een positieve rol willen spelen in de samenleving is inkoop dan ook een plek waar veel impact kan worden gemaakt.

‘Met hart, ziel en geweten’: Adjust wil bijdragen aan een betere wereld

Als specialist in inkoop en contractmanagement is Adjust Consulting zich hier uiteraard zeer van bewust, en adviseert het vele opdrachtgevers over hoe ze maatschappelijk verantwoord kunnen inkopen. Zo dacht het in Amstelveen gevestigde bureau mee over het duurzame inkoopbeleid van Noord-Holland en verzorgde het de aanbesteding voor emissieloos baggeren in de Loosdrechtse Plassen.

Wie anderen adviseert doet er echter goed aan zelf het goede voorbeeld te geven. Vanuit de visie “wij leveren een positieve bijdrage aan een betere wereld met ons hart, ziel en geweten”, zet Adjust Consulting op allerlei manieren in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Tijd om er eens over in gesprek te gaan met Thomas Knol, inkoopadviseur en hoofd van het mvo-team van Adjust.

Hoi Thomas, bij Adjust is mvo duidelijk geen verplicht nummer, zoals ook al wordt verwoord in jullie visie. Kun je die visie nog wat verder toelichten?

“Zeker. Die visie hebben we eerder zelf ook al wat uitgebreider op papier gezet: ‘Met oog voor mens en omgeving geven we zakelijk en resultaatgericht advies met hart, ziel en een geweten, zodat wij een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten, partners, collega’s en de omgeving. We bouwen aan langdurige relaties en bieden adaptieve en betrouwbare oplossingen, die passen binnen onze snel veranderende wereld.’”

Om die visie kracht bij te zetten hebben jullie een mvo-team opgericht. Wat doet dat team concreet?

“We richten ons zowel op maatschappelijk verantwoord ondernemen als op de ontwikkeling van onze maatschappelijk verantwoorde advisering op het gebied van inkoop (mvi) bij onze klanten. We jagen initiatieven aan die bijdragen aan de doelstellingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zoals onze jaarlijkse inzet voor NLdoet! of het vernietigen van CO2-uitstootrechten als we nieuwe medewerkers aannemen.”

“Onze consultants kunnen helpen om de kansen die er liggen te benutten. Dit doen we proactief en ongevraagd, maar we dringen het nooit op.”

“Daarnaast zijn we binnen Adjust het interne kennis- en contactcentrum voor alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord adviseren. We zorgen dat het kennisniveau over de maatschappelijke thema’s hoog is en hoog blijft binnen Adjust, zodat we onze klanten zo goed mogelijk adviseren.”

Focussen jullie je op specifieke thema’s? Richten jullie je bijvoorbeeld op enkele specifieke SDG’s?

“Bijna alle SDG’s hebben wel een doelstelling waar we een bijdrage aan proberen te leveren. Maar de achterliggende filosofie is dat we ons vooral focussen op thema’s waar we daadwerkelijk meerwaarde kunnen leveren – of dat nu is door ons wagenpark uitstootvrij te maken of in onze werkzaamheden als consultant.”

Kun je enkele voorbeelden geven van recente klantprojecten rond mvi?

“We hebben onlangs twee ontzettend leuke opdrachten uitgevoerd, één waarbij de focus lag op duurzaamheid en de ander waar de focus lag op een sociaal thema, namelijk diversiteit en inclusie.”

“In de eerste hebben we een mvi-actieplan opgesteld voor een aantal gemeenten waarin we de doorvertaling hebben gemaakt van de duurzaamheidsambities en -doelen naar de inkooppraktijk van de organisaties.”

Thomas Knol, Adjust Consulting

“Daarnaast hebben we PIANOo en het ministerie van OCW geholpen om de marktvisie voor diversiteit en inclusie op te stellen, die gebruikt kan worden om diversiteit en inclusie op te nemen in aanbestedingen. Een heel gaaf project, omdat dit binnen de inkoopwereld echt nieuw is!”

Zie je in de markt dat organisaties hun inkoopmacht steeds meer inzetten om ook hun leveranciers te bewegen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen?

“Inkopers zijn zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van mvi. Een trend die we steeds meer zien is samenwerken, zowel intern in de organisatie als extern met de markt. De bewustwording stijgt dat we, door in een vroeg stadium samen te werken met de juiste mensen en partijen, veel meer kunnen bereiken dan wanneer iedereen op zijn eigen eilandje blijft.”

“Deze trend vraagt om een andere manier van denken en werken die invloed kan hebben op de hele organisatie en dat is soms spannend. Vanuit onze expertise op het gebied van inkooporganisatie helpen we onze klanten om die omslag te maken.”

Zetten jullie je ook proactief in om de mvo-inspanningen van klanten aan te jagen?

“Absoluut. Niet iedere klant is hetzelfde, dus niet iedereen is bezig met duurzaamheid of sociaal inkopen. Bij die klanten helpt het dat onze consultants veel ervaring hebben met duurzaamheid binnen inkoop – ze weten waar ze het over hebben en kunnen helpen om de kansen die er liggen te benutten. Dit doen we proactief en ongevraagd, maar we dringen het nooit op.”

Zelf doen jullie natuurlijk van alles. Je noemde al NLdoet!. Daarnaast werken jullie ook samen met JINC en JobOn. Kun je daar iets meer over vertellen?

“Met Jinc hebben we een intensive samenwerking, waarbij al onze consultants tijd krijgen om zich tijdens werktijd in te zetten voor de projecten van Jinc. Doelstelling is alle kinderen in Nederland evenveel kansen te geven voor de toekomst.”

“Door als rolmodel de kinderen mee te nemen in mini-stages, coaching, taaltrips en ze ook de kans te geven de ‘baas van morgen’ te zijn bij Adjust, beloven we deze kinderen dat ze altijd bij ons kunnen aankloppen voor hulp bij het vinden van stages, het voorbereiden op interviews en het maken van cv’s, om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Ook laten we ze hiermee zien wat er in de wereld allemaal te beleven is op het gebied van werk.”

“Onze bedrijfsvoering moet CO2- positief zijn. We willen dus meer CO2 uit de lucht halen dan we uitstoten.”

“JobOn richt zich niet zozeer op kinderen, maar op iedereen die een beetje extra hulp kan gebruiken om tot bloei te komen op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen dit initiatief door elk jaar mee te doen aan de Werkbezoekdag.”

“Op deze dag kan eenieder die dat wil zich aanmelden voor hulp. Of het nu gaat om het oefenen met het voeren van gesprekken, het laten reviewen van je cv, het in contact komen met een consultancybureau – alles is mogelijk. Hieruit ontstaan hele leuke, spontane en onverwachte gesprekken en relaties die voor beide partijen enorm waardevol zijn.”

Hebben jullie ook concrete doelstellingen geformuleerd rond de verschillende mvo-dimensies van jullie interne organisatie?

“Onze doelstellingen maken deel uit ons mvo-beleid. Op het gebied van onze eigen bedrijfsvoering leggen we komend jaar de focus op drie punten.”

“Ten eerste moet onze bedrijfsvoering CO2- positief zijn. We willen dus meer CO2 uit de lucht halen dan we uitstoten. Naast het opkopen en vernietigen van uitstootrechten doen we dat onder meer via ons CO2-compensatiebos.”

“Daarnaast willen we dat ten minste de helft van onze consultants bijdraagt aan een leefbare regio Amstelveen. Hiervoor werken we samen met JINC en JobOn.”

“Tot slot streven we als organisatie een divers personeelsbestand na. Volgens onze medewerkers hebben we al een inclusieve organisatiecultuur. De begrippen diversiteit en inclusie zijn voor ons uiteraard niet nieuw, maar we vinden het belangrijk dat we hierover in gesprek blijven met elkaar.”

“We doen natuurlijk wel tevredenheidsonderzoeken en proberen zo inclusief mogelijk te werven, maar wat ons betreft gaan diversiteit en inclusie verder dan dat. We willen dit jaar gebruiken om in kaart te brengen hoe we ervoor staan, maar ook om te bepalen of we op de goede weg zijn. Dat doen we samen met onze medewerkers.”

Tot slot, wil je zelf nog wat meegeven?

“Niet zozeer meegeven, wel een oproep: ik wil iedereen die vragen heeft of in gesprek wil gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid uitnodigen om contact op te nemen. Bijdragen aan een betere wereld doe je samen, dus we zoeken altijd graag de verbinding met andere organisaties en mensen.”