9 op 10 corporates kunnen net zero-plannen niet waarmaken

17 november 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Plannen maken is één, deze succesvol tot uitvoering brengen is twee. Dit geldt voor ieder vraagstuk, maar voor duurzaamheid dubbel en dwars. Volgens onderzoek van Accenture is een alarmerend percentage bedrijven (93%) niet in staat om hun netto-nul plannen waar te maken.

Het rapport is uitgebracht terwijl wereldleiders in Egypte bijeenkomen voor de COP27-klimaatconferentie. Daar discussiëren ze deze week over de staat van het wereldwijde milieu en hoe richting 2050 versneld vooruitgang geboekt kan worden, in lijn met het Parijse akkoord en de daarbij horende klimaatagenda’s.

Wereldwijd liggen veel landen flink achter op de gestelde ambities, met als gevolg dat politici, wereldwijde leiders én het bedrijfsleven de komende tijd alle zeilen moeten bijzetten. En hoewel de wil aanwezig is en er op ieder niveau strategische plannen klaarliggen, is er sprake van een bekend dilemma: deze plannen sneuvelen doorgaans in de executiefase.

G2000 companies with net zero targets

De goede bedoelingen lijken er dus wel degelijk te zijn. Neem het bedrijfsleven: volgens het onderzoek van Accenture wil inmiddels 84% van de bedrijven in 2022 en 2023 meer investeren in duurzaamheid. Een jaar geleden was dit nog 80%.

Voor het onderzoek verzamelde het adviesbureau data over de klimaatdoelstellingen van bedrijven in de G2000-lijst, die bestaat uit de 2.000 grootste beursgenoteerde en privéondernemingen wereldwijd op basis van omzet.

Ook worden bedrijven steeds ambitieuzer en concreter in hun doelstellingen. De onderzoekers brachten in kaart hoeveel bedrijven zich hebben gecommitteerd aan netto-nul doelstellingen richting 2050. Het aantal bedrijven dat dit heeft gedaan ligt nu 25% hoger dan een jaar geleden.

De commitment en vooruitgang verschillen echter per continent. In Europa heeft meer dan de helft van de corporates (51%) een netto-nul doelstelling, in Noord-Amerika ligt dit percentage op 28%.

G2000 companies with net zero targets by industry

Ingrid Kersten, Sustainability Lead bij Accenture, beschrijft deze cijfers en de vooruitgang als bemoedigend, vooral tegen de achtergrond van diverse andere uitdagingen waar bedrijven mee moeten omgaan, zoals economische, politieke en ecologische ontwrichting. “Het is ook duidelijk dat een sterke versnelling van de emissiereductie nodig is.”

Bedrijven liggen ver achter

De praktijk is echter weerbarstig. Ondanks de soms grote woorden, ligt slechts 7% van de ondervraagde bedrijven momenteel op koers voor netto-nul uitstoot in 2050. Zelfs in een scenario waarin bedrijven hun emissies in de jaren tot 2030 twee keer zo snel terugdringen als nu en daarna drie keer zo snel, zou 59% in 2050 nog steeds falen.

Kersten: “Verreweg de meeste bedrijven liggen (ver) achter op de uitgesproken ambities en kunnen hun plannen simpelweg niet waarmaken.”

Many industries are not on track to meet net zero by 2050 and need to accelerate

Dat heeft niet alleen gevolgen voor het klimaat, maar onder de streep bijvoorbeeld ook financiële consequenties. Zo liet eerder onderzoek van Accenture (en ook partijen als McKinsey & Company en Boston Consulting Group) zien dat organisaties die duurzaamheid in hun strategie integreren financieel beter presteren. Kortom, achterlopen op het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen kost bedrijven simpelweg geld.

Leren van de koplopers

Een lichtpuntje uit het onderzoek: volgens Accenture kunnen bedrijven leren van de successen van een kleine groep branchegenoten die wel op koers liggen om hun netto-nul beloften waar te maken.

“Bedrijven die wel op koers liggen houden het niet bij beloften”, aldus Nicole van Det, Country Managing Director van Accenture in Nederland. “Zij kiezen een intelligentere aanpak om écht stappen te zetten. Hun data over CO2, energie en uitstoot is even belangrijk als financiële of operationele informatie. Het is een integraal onderdeel van de dagelijkse besluitvorming. Zij stellen heldere doelen en sturen hun acties op basis van concrete data.”

Daarbij geldt dat koplopers verder kijken dan hun alleen hun CO2-uitstoot. “Klimaatneutraal opereren vraagt een breder perspectief. Deze groep gaat verder dan het stellen van doelen alleen, zij nemen duurzaamheid mee in elk aspect van hun processen en activiteiten.”