Adjust verzorgt aanbesteding emissieloos baggeren Loosdrechtse Plassen

20 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Volgend jaar worden de Loosdrechtse Plassen uitgebaggerd. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden midden in een beschermd natuurgebied, streeft Noord-Holland ernaar het project zoveel mogelijk emmissieloos te realiseren. Bij het aanbesteden van deze bijzondere opdracht wordt de provincie ondersteund door inkoopspecialist Adjust Consulting. We spraken met Patrick Landsbergen, die het contractmanagement verzorgt.

Ongeveer midden tussen Amsterdam en Utrecht liggen de Loosdrechtse Plassen. Het gebied is populair onder watersport- en natuurliefhebbers, maar de laatste jaren is de waterkwaliteit achteruitgegaan en ondervinden recreanten hinder van ondiepe delen.

Om de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren en natuurontwikkeling te stimuleren, wordt nu gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Hierbij wordt samengewerkt met 21 partijen in het programma ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen’. Op dit moment wordt fase 1 van de baggeropgave voorbereid door de provincie. “De aanpak baggeropgave verbetert de doorvaarbaarheid en zorgt ervoor dat de plassen en de havens schoner worden én blijven”, vertelt Patrick Landsbergen, inkoopconsultant bij Adjust.

Adjust verzorgt aanbesteding emissieloos baggeren Loosdrechtse Plassen

Emissieloos baggeren

Door de waterkwaliteit te verbeteren, moet het programma bijdragen aan de plantengroei en biodiversiteit. Normaliter gaan baggerwerkzaamheden echter gepaard met de nodige uitstoot – denk naast CO2 vooral aan de inmiddels beruchte stikstof – en dat kan juist weer nadelige effecten hebben op het gebied, dat is aangewezen als speciale beschermingszone voor planten, vogels en andere dieren.

“Om dergelijke nadelige effecten te voorkomen wordt ernaar gestreefd het baggerproject zoveel mogelijk emissieloos uit te voeren”, legt Landsbergen uit. “Dit is binnen Nederland nog vrij nieuw.”

Deze uitdaging vraagt om een innovatieve samenwerking tussen provincie Noord-Holland en de opdrachtnemers, vertelt Landsbergen, die aan het begin van het project aan boord is gekomen en het contractmanagement verzorgt vanaf de voorbereiding tot en met uitvoering.

“Adjust heeft binnen het Bouw & Infra-team veel ervaring met het (doen) opstellen van diverse typen bouwcontracten, het (bege)leiden van aanbestedingen van Werken en het contractmanagement tijdens de realisatiefase van grond-, weg- en waterbouwprojecten”, geeft de inkoopconsultant aan.

Twee fasen tegelijk aanbesteden

Toch is dit ook voor Adjust een bijzonder project. “Vanwege het innovatieve karakter hebben we gekozen om het project in een bouwteam-samenwerkingsvorm uit te voeren”, legt Landsbergen uit. “Dit houdt in dat de provincie na gunning van de opdracht eerst samen met de bouwteamaannemer en adviseurs het ontwerp verder uitwerkt en risico’s mitigeert voordat een uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan en de aanneemsom wordt bepaald.”

“Aan het eind van de bouwteamfase doet de bouwteamaannemer als eerste en enige een aanbieding op de in het bouwteam opgestelde ontwerp en contract. Bij overeenstemming over de aanbieding zal deze aannemer het baggerwerk gaan realiseren op basis van een zogeheten UAV-GC-contract. Aanbestedingstechnisch houdt dit in dat er twee fasen tegelijk worden aanbesteed – de bouwteamfase en de realisatiefase – en dat er voornamelijk op basis van kwaliteit wordt gegund.”

Als contractmanager is Landsbergen onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de bouwteamovereenkomst, de concept-uitvoeringsovereenkomst en de aanbestedingsleidraad, het aanbesteden van het project, het namens de provincie deelnemen aan het bouwteam en – na de bouwteamfase – het contractmanagement voor de realisatiefase.

“De stukken zijn inmiddels opgesteld en de aanbesteding is bijna afgerond”, vertelt hij. “Dit najaar en komend voorjaar volgen verdere voorbereidingen in het bouwteam en volgend jaar zal worden begonnen aan het daadwerkelijke baggeren.”