Zestgroup: 5 tips voor gebruik van slimme meters

28 juni 2011 Consultancy.nl

John Starrenburg, adviseur bij Zestgroup, heeft 5 concrete tips opgesteld voor bedrijven die gebruik willen maken van slimme meters. Een overzicht van de tips:

Tip 1 - Neem de klant serieus!
Er zijn early adopters, volgers en tegenstanders van de slimme meter. Ken deze klanten en maak gebruik van een klantpanel wat een goede afspiegeling is van deze groepen. Door open te communiceren over de mogelijkheden, onmogelijkheden en potentiele veiligheidsrisico’s en daarover voorlichting te geven aan uw klant voorkomt u een hoop ellende.
 
Tip 2 - Geef de klant de keuze!
Er is geen “one size fits all”. Klanten zijn verschillend en wensen ook zo behandeld te worden, is ook een van de oude marketing wetten van marketing goeroe Philip Kotler. Laat een klant kiezen uit verschillende opties voor bijvoorbeeld de verbruiksterugkoppeling of zelfs de informatie die hij op zijn factuur te zien krijgt. Als daarbij de relatie met de slimme meter wordt gelegd, heeft de klant het gevoel dat hij zelf in control is. En wordt dat niet eens een keertje tijd in de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland?
 
Tip 3 - De meetdata zijn van de klant!
Behandel ze zorgvuldig en wees vooral transparant over wat u allemaal met de meetdata doet. Zorg er dan wel voor dat dat ook werkelijk het enige is wat er mee gebeurd, en dat u kunt aantonen welke maatregelen intern worden gehanteerd om het toegestane gebruik te borgen. Kortom: interne processen, procedures en systemen moeten afgestemd zijn op de afspraken met de klant wat u met zijn privacy-gevoelige meetdata doet.
 
Tip 4 - train de front office
Denk na over welke potentiele vragen, bezwaren of zelfs klachten uw front office medewerkers kunnen krijgen van klanten. Train uw medewerkers over het beantwoorden van dergelijke klantcontacten en zorg dat dit uniform wordt uitgedragen. Er zal maar net een verslaggever tussen zitten die een verkeerd antwoord krijgt. O.a. het energiebedrijf in Central Maine in de VS kan hierover meepraten: daar is een federale wet aangenomen die de straling van slimme meters moet inperken, juist vanwege het wat lacherig afdoen van vragen van verslaggevers bij de eerste geïnstalleerde slimme meters in die regio…
 
Tip 5 - gebruik online & social media
Maakt u als leverancier of netbeheerder gebruik van een web-team dat uitingen over uw bedrijf op gebruikersforums of social media afspeurt en deze pareert, toelicht of gebruikt om de eigen processen en wat de klant hiervan ervaart te verbeteren?

Of het nu gaat over de toepassing van slimme meters, de opwekking van kilowatt-uren met zonnepanelen: het komt zeer klantgericht over als uw bedrijf ook in de diverse internet kanalen zijn aanwezigheid en betrokkenheid toont.

Nieuws

Meer nieuws over