Nederlands consortium helpt Antwerpen met grootschalig warmtenet

22 september 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Een consortium van Nederlandse partijen ondersteunt Antwerpen met de aanleg van een grootschalig warmtenet.

Met het gebruik van restwarmte wil Antwerpen een stap zetten in zijn energietransitieplannen. Daarmee is nog een wereld te winnen: vandaag de dag wordt maar liefst 99% van de warmte die de Belgische stad gebruikt opgewerkt uit fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas.

Met de aanleg van een groot warmtenet heeft Antwerpen de ambitie om circa 33.5000 woningen te verwarmen met restwarmte die afkomstig is van de haven van Antwerpen.

Consortium helpt Antwerpen met uitrol van grootschalig warmtenet

De haven van Antwerpen is één van de grootste van Europa. In dit gebied zijn ook zeer veel industriële en chemische bedrijven gevestigd. Deze ondernemingen produceren gigantische hoeveelheden restwarmte, die via een ondergronds warmtenet de aangesloten woningen kunnen opwarmen.

Het project, dat zich nu nog in de ontwerpfase bevindt, wordt ondersteund door een consortium van Nederlandse partijen, bestaand uit ingenieurs- en adviesbureau Arcadis, adviesbureau Over Morgen en advocatenkantoor AKD.

“Samen bekijken we hoe we de stad van een warmtenet kunnen voorzien”, zegt een woordvoerder van het consortium. “Daar horen vraagstukken bij zoals het bepalen van de locaties, welke soorten gebouwen al dan niet worden aangesloten en welk marktmodel en beleid gebruikt wordt om de toegang tot het net te regelen.”

Inmiddels is duidelijk dat het eerste deel van het warmtenet wordt aangelegd in het noorden van de stad, onder andere in de wijken Luchtbal en Rozemaai. De keuze voor deze locatie is niet vreemd: de haven en dus ook de grote hoeveelheid restwarmte bevindt zich eveneens in het noorden van de stad.

Ook is al rekening gehouden met de uitbreiding van het warmtenet. Zo is het de bedoeling om parallel aan een groot deel van de Antwerpse ring leidingen aan te leggen zodat ook andere delen van de stad eenvoudig op het netwerk kunnen worden aangesloten.

Naast de bijdrage aan een groenere energievoorziening levert een warmtenet nog twee voordelen op voor gebruikers: het zorgt voor een hogere leveringszekerheid en voor een stabielere energieprijs.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond. Door deze leidingen stroomt warm water. Dit water komt van een centrale bron en de warmte wordt meestal geleverd door industriële bedrijven, afvalverwerkingsbedrijven of datacentra.