NvN: Werkzaamheden griffier onbekend bij raadsleden

07 juni 2012 Consultancy.nl

Ondanks het feit dat 95% van de raadsleden zich bewust is van zijn werkgeversrol richting griffier, weet 40% van de raadsleden niet hoe het werkgeverschap van de griffier in hun gemeente concreet wordt ingevuld. De realiteit strookt dus met de opzet en dit leidt tot grote risico’s, waaronder verhoogde kans op fouten, een arbeidsconflict of langdurig ziekteverlof. Dat concludeert Necker van Naem op basis van onderzoek 430 raadsleden.

Griffier
Iedere gemeenteraad heeft een griffier. De raad is werkgever en bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de griffier. Op grond van het wettelijk vereiste van goed werkgeverschap is het zowel voor de raad en voor de griffier van belang dat het werkgeverschap goed wordt geregeld en ingevuld.

Weinig beeld bij werkzaamheden van griffier
Raadsleden hebben weinig beeld bij wat de griffier de hele dag doet, ontberen vaak werkgeverservaring en houden zich liever bezig met politiek dan personeelszaken. Neemt het presidium de werkgeversrol op zich, dan voelen weinig fractievoorzitters zich écht verantwoordelijk. Een rol voor de afdeling personeelszaken van de gemeente is er niet want die valt onder zeggenschap van het college. Goed werkgeverschap, waar iedere werknemer recht op heeft, geldt dan blijkbaar niet voor de griffier.

Uitkomst
Volgens Necker van Naem adviseurs Marnix Philips en Evert Jan Kruijswijk Jansen biedt dat voor sommige griffiers een uitkomst: “Zo troffen wij een griffie aan waar de griffier zijn overuren liet uitbetalen zonder medeweten van de raad en zijn er nog gemeenteraden die nooit een griffiebegroting hebben gezien en/of geen werkgeversdelegatie hebben aangesteld. Echter, voor de meeste griffiers is het niet ervaren van een werkgever een groot gemis. Zij proberen zo goed mogelijk aan te voelen wat de raad van hen verwacht (in niveau, in werkwijze, in prioriteiten) maar kunnen nooit met hun werkgever bespreken wat hun doelen of verbeterpunten zijn of hoe de griffie voldoet aan de (veranderende) wensen van de raad”.

Gevolgen van slecht werkgeverschap

De mogelijke gevolgen van slecht of geen werkgeverschap zijn groot. Raadsleden zijn onvoldoende op de hoogte wat ze van de griffier mogen verwachten en sturen niet op zijn functioneren. Griffiers die onder de maat presteren worden daar niet op aangesproken. Voor de griffier loert het gevaar dat de raad op een zeker moment ‘geen vertrouwen' meer heeft in zijn griffier terwijl in de jaren daarvoor nooit duidelijke verwachtingen zijn uitgesproken. Een arbeidsconflict of langdurig ziekteverlof kunnen de gevolgen zijn.

Nieuws