Arcadis en Tauw dragen bij aan klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen

25 mei 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Ingenieurs- en adviesbureaus Arcadis en Tauw ondersteunen een grootschalig transformatieproject dat als doel heeft bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken.

Wil Nederland in 2050 de Parijse klimaatdoelen realiseren, dan moet heel wat CO2-uitstoot worden teruggedrongen. En daarvoor moet heel het land onder handen worden genomen. Dus ook bedrijventerreinen, die volgens een recent onderzoek een cruciale rol spelen binnen de energietransitie

Het verduurzamen van bedrijventerreinen kan vandaag de dag op verschillende manieren worden gedaan. Denk hierbij onder meer aan het isoleren van bedrijfspanden en het overstappen op hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens of zonnepanelen. 

Arcadis en Tauw dragen bij aan klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen

Daarnaast kan een deel van de CO2-uitstoot worden teruggedrongen door bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken. Op deze versteende plekken kan het in de zomer namelijk buitensporig warm worden, waardoor de airco op volle toeren draait, wat vanzelfsprekend een hoop extra energie kost. 

Praktische problemen

Daarnaast levert de hoeveelheid stenen op bedrijventerreinen ook praktische problemen op. Als een bedrijf geen airco heeft bespaart dat weliswaar energie, maar tegelijkertijd kan de temperatuur door de bestrating dusdanig oplopen dat vanwege gezondheidsredenen geen werk meer kan worden verricht. 

Een ander praktisch probleem treedt op wanneer sprake is van hevige neerslag. Vanwege de bestrating kan regen maar moeilijk zijn weg naar de aardbodem vinden. En bij grote hoeveelheden regen levert dat logischerwijs wateroverlast op.

Vergroenen

Veel van deze problemen kunnen echter betrekkelijk eenvoudig worden weggenomen. Door bedrijventerreinen te vergroenen – en dus door de hoeveelheid bestrating te verminderen – wordt namelijk (deels) afgerekend met het hitteprobleem én met de wateroverlast. 

Om die reden besloten dertig partijen – waaronder ingenieurs- en adviesbureaus Arcadis en Tauw en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVND) – enige tijd geleden een initiatief op touwen te zetten dat als doel heeft bedrijventerreinen in ons land te vergroenen. 

Recent werden die inspanningen beloond door het Nederlandse Groeifonds van het Rijk met in totaal €26 miljoen. Dat bedrag is de komende tijd beschikbaar om van bedrijventerreinen klimaatbestendige plekken te maken, waar het bovendien prettig en gezond vertoeven is voor werknemers en -gevers. 

“De huidige versteende bedrijventerreinen brachten ons veel welvaart en vooruitgang”, zegt Bas Bierens van Arcadis. “Samen met onze partners maken wij ze klimaatbestendig. Arcadis zal vooral meedenken als het gaat om het ontwikkelen van de procesaanpak, ontwerp en de haalbaarheid ervan.”

Brede coalitie

Naast Arcadis, Tauw en het IVND zijn nog tal van andere partijen betrokken bij het project, waaronder onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, natuurbelangenorganisatie, hoveniers, bouwbedrijven, niet-gouvernementele organisaties en regionale en lokale overheden.

Ralph van Roessel, co-CEO van Tauw: “Onder leiding van het IVND werken we op dit moment met een brede coalitie van organisaties aan het klimaatbestendig maken van meer dan 3.000 bedrijventerreinen in Nederland. Daarvan is momenteel slechts 1% van het grondoppervlak groen of blauw.”