Tilburgs bedrijventerrein Wijkevoort kan banenmotor worden

28 augustus 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De aanleg van het Tilburgs bedrijventerrein Wijkevoort kan volgens onderzoek van Ecorys veel werkgelegenheid opleveren voor de regio. De onderzoekers stellen dat de ontwikkeling van dit bedrijventerrein tegen 2040 voor circa 2800 nieuwe banen kan zorgen. 

In opdracht van de gemeente Tilburg bekeek onderzoeks- en adviesbureau Ecorys de afgelopen maanden wat de ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort voor voordelen met zich mee zou kunnen brengen. Henk Bakker, Director Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie bij Ecorys, presenteerde onlangs de uitkomst van het onderzoek tijdens een evenement waar naast ambtelijke experts ook raadsleden van Tilburg bij aanwezig waren.

De gemeenteraad van Tilburg is er nog niet over uit of de ontwikkeling van het bedrijventerrein doorgaat. Toch dringt de tijd enigszins en nadert het punt dat de raadsleden moeten gaan beslissen over het ontwerp van het bestemmingsplan voor de eerste dertig hectare grond van Wijkevoort (uiteindelijk gaat het om tachtig hectare).

Het Brabants Dagblad (BD) meldt dat de voorstanders van de ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort momenteel in de meerderheid zijn. Toch wordt het tegengeluid sterker. Zo verwelkomden omwonenden tijdens de hierboven beschreven bijeenkomst de Tilburgse raadsleden met spandoeken met daar op leuzen zoals: ‘Afblijven van dit rust- en ruimtegebied’ en ‘Kijk eens om je heen. Waarom?’. 

Tilburgs bedrijventerrein Wijkevoort kan banenmotor worden

Volgens de plannen van de gemeente moet het toekomstige bedrijventerrein onder meer onderdak bieden aan grootschalige logistiek. Daarmee wordt ingespeeld op een belangrijke hedendaagse trend. Steeds meer producten worden door consumenten via het internet aangeschaft en per pakketje thuisbezorgd. Hierdoor is het belang van logistiek en distributie toegenomen. Daarnaast gaan de plannen ook uit van een campus waar men professionals opleidt, onderzoek uitvoert en waar verschillende bedrijven clusteren om samen te werken en elkaar dus stimuleren. 

Bakker laat aan het BD weten dat het bedrijventerrein voor veel werkgelegenheid zal zorgen: “Mensen uit alle opleidingsniveaus zullen nodig zijn.” Dat uitgangspunt is van groot belang voor de raadsleden. Zij willen met een eventuele ontwikkeling van het terrein namelijk de gehele arbeidsmarkt van de Tilburgse regio structureel verbeteren. Niet voor niets wordt het bieden van banen aan mensen van alle opleidingsniveaus genoemd als een van de eisen die de gemeente zal gaan stellen aan bedrijven die zich willen vestigen op Wijkevoort. 

Als bedrijventerrein Wijkevoort wordt gerealiseerd, zullen er volgens het onderzoek van Ecorys tegen 2040 zo’n 2.800 nieuwe banen zijn ontstaan. Op korte termijn – binnen de eerste vijf jaar – verwachten de onderzoekers van het bureau dat er tussen de 800 en 1.100 nieuwe banen zullen bijkomen. In die periode is het aandeel van banen voor lager opgeleiden nog betrekkelijk hoog, maar naarmate de tijd verstrijkt, neemt dit aandeel wel af, zeggen de experts van Ecorys.

De vraag naar mensen die een mbo-, hbo- of wo-opleiding hebben afgerond neemt na loop van tijd toe, terwijl het aanbod achterblijft, laat Bakker weten aan het BD: “We moeten nu al beginnen de mensen die straks nodig zijn in nieuwe beroepen op te leiden, en daar alle kanalen voor aanboren.”