Bedrijventerreinen spelen cruciale rol in energietransitie

23 maart 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol binnen de energietransitie, maar juist op dat vlak is nog veel winst te behalen. Dat concludeert adviesbureau Buck Consultants International (BCI) in een recent gepubliceerd rapport.

Voor hun studie – uitgevoerd in opdracht van ontwikkelingsbedrijf NHN en projectbureau PHB – namen de onderzoekers van BCI alle bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland onder de loep. In het bijzonder keken de adviseurs naar hoe het er op die plekken voorstaat met de energietransitie. 

De belangrijkste conclusie: op de ruim 380 bedrijventerreinen in Noord-Holland voltrekt de energietransitie zich al ten dele, maar op verschillende vlakken valt ook nog de nodige winst te behalen.

Bedrijventerreinen spelen een cruciale rol bij energietransitie

Voor ieder van de Noord-Hollandse bedrijventerreinen maakten de adviseurs een lijst van kansen om de energietransitie te versnellen. Daarbij vermeldden ze eveneens met welke maatregelen en instrumenten de desbetreffende ondernemers en gemeenten die versnelling kunnen realiseren.

Dit advies baseerden de onderzoekers op tal van databronnen, zoals het energieverbruik, de duurzaamheidsstaat van gebouwen, de mogelijkheid om zonnepanelen aan te leggen en de eventuele aanwezigheid restwarmtebronnen. Aan de hand van deze gegevens formuleerde BCI voor ieder bedrijventerrein vijf kansen.

Cruciale rol

En die informatie is bijzonder welkom, merken de onderzoekers op. Gemeenten en ondernemers zijn doorgaans aardig welwillend ten aanzien van de energietransitie op bedrijventerreinen, maar weten vaak niet goed hoe ze deze het beste kunnen doorlopen.

En dat is een probleem: bedrijventerreinen spelen namelijk een cruciale rol in de verduurzaming van de economie, vertelt Frans van der Beek van PHB. “Bedrijventerreinen zijn onmisbaar in de energietransitie. Daarom biedt het verduurzamen van bedrijventerreinen grote kansen voor Rijk, provincies en gemeenten.” 

Tegelijkertijd wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om aandacht aan hun energiehuishouding te besteden. “De maatschappelijke druk om de CO2-uitstoot terug te dringen groeit”, aldus Nico Meester van NHN. “Het verduurzamen van bedrijventerreinen is dus een stap in de juiste richting.”