Nieuwe energiemodellen zijn winstgevend maar de implementatie blijft achter

23 februari 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Bijna driekwart van alle wereldwijde broeikasemissies (73%) is energie-gerelateerd. Daarmee is voor de energie- en nutssector een sleutelrol weggelegd in de verduurzaming van de wereld. Desondanks zijn er nog maar weinig organisaties binnen de sector die nieuwe, duurzame energiemodellen implementeren. Daarmee komen niet alleen de klimaatdoelen in gevaar, maar laten energiebedrijven ook commerciële kansen liggen, zo stelt Capgemini in een rapport.

De transformatie van de energie- en nutssector moet gestalte krijgen via het overstappen op nieuwe energiemodellen, oftewel nieuwe producten, diensten en manieren om bestaande bedrijven binnen de sector te exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan schone energie, alternatieve brandstoffen, netbeheerdiensten, mobiliteitsdiensten zoals laadstations voor elektrische voertuigen, oplossingen voor energieopslag en energieplatforms.

Uit het onderzoek van Capgemini – het adviesbureau ondervroeg 530 senior executives van energie- en nutsbedrijven in 16 landen – blijkt dat energie- en nutsorganisaties zich terdege bewust zijn van de noodzaak om over te schakelen op nieuwe energiemodellen.

Drivers voor de transitie naar nieuwe energiemodellen in de energiesector

De belangrijkste drijfveer laat zich raden: 68% noemt het beperken van de gevolgen van klimaatverandering de drijvende kracht achter hun inspanningen. Ook de eis van investeerders om over te schakelen (63%) en het bewaken van de concurrentiepositie ten opzichte van andere spelers die overschakelen (55%) worden veel genoemd.

Groener én winstgevender

Terwijl minder dan de helft (44%) winstgevendheid noemt als belangrijke drijfveer voor een verschuiving naar nieuwe modellen, bieden de modellen ook op dit gebied volgens de onderzoekers duidelijk kansen.

Naast dat organisaties die modellen voor schone energie implementeren een reductie van 4,6% hebben bereikt in hun scope-3 emissies (de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die een bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt), rapporteren ze ook een gemiddelde omzetstijging van 6% en winststijging van 5,7%.

Voor de komende drie jaar verwachten de bedrijven dat de scope-3 emissies nog eens 13% dalen, dat de omzet nog eens 11% toeneemt en dat de winststijging oploopt tot 9,1%

Organisaties die nieuwe energiemodellen implementeren zien toename van nieuwe klanten

Deze betere financiële resultaten zijn deels het gevolg van extra upselling-mogelijkheden. De bedrijven die nieuwe energiemodellen hebben geïmplementeerd zagen hier al een toename van 4% en verwachten dat dit cijfer de komende drie jaar stijgt tot 9,2%. Ook het aantrekken van nieuwe klanten wordt gezien als een belangrijke kans, hier zagen ze een gemiddelde stijging van 3,7%.

Implementatie blijft achter

Meer dan genoeg reden dus om over te stappen op de nieuwe energiemodellen. Toch constateert Capgemini dat nog maar weinig organisaties al werken aan de implementatie. Minder dan een derde (30%) van de organisaties test meerdere nieuwe energiemodellen in de markt.

Minder dan een derde van de energie- en nutsorganisaties test de markt met meerdere nieuwe energiemodellen

De onderzoekers merken op dat de sector zich – ondanks de noodzaak tot transformatie én de commerciële kansen die er liggen – duidelijk “nog steeds in een overgangsfase bevindt”. Dit beeld wordt bevestigd door de vele energie- en nutsbedrijven die wel plannen hebben voor nieuwe energiemodellen, maar die nog niet aan het uitvoeren zijn.

Zo is bijna twee derde (64%) van de organisaties van plan om in de toekomst energieopslagoplossingen te implementeren, maar is nog geen vijfde (19%) daar al aan begonnen. En meer dan de helft (55%) wil inzetten op schone energie, maar nog geen kwart (24%) doet dat al.

De meeste organisaties moeten nog nieuwe energiemodellen invoeren

Gebrek aan capaciteiten

De achterblijvende implementatie is volgens Capgemini met name te wijten aan een gebrek aan de juiste capaciteiten. “De capaciteiten die nodig zijn voor nieuwe energiemodellen – zoals alternatieve energiebronnen en energieplatforms – verschillen enorm van de huidige capaciteiten van energie- en nutsbedrijven.”

Een ruime meerderheid (70%) van de respondenten zegt dan ook niet over de benodigde capaciteiten te beschikken om nieuwe modellen te ontwikkelen. “Organisaties worden onder meer geremd op het gebied van interne technologische expertise en focus op nieuwe technologieën (68%), service-gerelateerde vaardigheden (62%) en data-expertise (56%).”

De meeste organisaties moeten nog een bedrijfsstrategie ontwikkelen voor nieuwe energie

Ook ontbreekt het bij de meerderheid van de organisaties nog aan een overkoepelende bedrijfsstrategie voor nieuwe energie. Slechts 18% van de ondervraagden zegt een wereldwijde strategie te hebben met duidelijk omlijnde doelstellingen en tijdspaden. Ruim een derde (34%) werkt nog aan zijn strategie, terwijl ruim een vijfde (22%) daar zelfs nog geen plannen voor heeft.

Transitie versnellen

Capgemini concludeert dat het hoog tijd is dat álle bedrijven binnen de sector een strategie ontwikkelen voor nieuwe energiemodellen. “De energietransitie is de drijvende kracht van dit decennium”, aldus Peter King, Global Energy and Utilities Lead bij Capgemini Invent. “Bedrijven moeten beginnen met het opstellen van organisatiebrede strategieën op schaal om het succes van een energietransitieprogramma te garanderen.”

Daarbij benadrukt hij de noodzaak van meer snelheid, innovatiekracht en samenwerking. “Slechts een derde van de organisaties heeft een innovatiefunctie op schaal om nieuwe modellen te ontwikkelen en te testen en de resultaten te industrialiseren. Het is tijd voor spelers om een ‘fail-fast’-filosofie aan te nemen en nieuwe partnerschappen te smeden, zowel binnen als buiten bestaande ecosystemen.”