Scenter: inkopers worstelen met integriteit en giften

17 december 2007 Consultancy.nl

Nederlandse inkopers herkennen het belang van integriteit (98 procent). Toch kent meer dan 40% van de inkopers in hun bedrijf voorbeelden van niet-integer handelen. Dat blijkt uit onderzoek van Scenter in opdracht van Alfa Delta Compendium onder bijna 200 inkopers.

Giften van leveranciers
Alle inkopers accepteren giften van hun leveranciers. Vraag is alleen hoeveel. Meer dan de helft van de respondenten accepteert een doosje wijn of een kerstpakket. Voor een attentie onder 50 euro of een diner doet net iets minder dan de helft dit. Een golfclinic of een dagje zeilen ligt al gevoeliger, maar bijna 40% zou het wel accepteren. Een weekendje weg zou slechts 5% van de respondenten accepteren.

In de bouw worden significant vaker giften geaccepteerd. Dit geldt niet voor het weekendje weg of de golfclinic, maar alle overige giften worden in de bouw tot wel 30% vaker geaccepteerd. Bij de overheid en in de zorg wordt het minst vaak iets aangenomen van de leveranciers.

In het Scenter onderzoek zijn situaties voorgelegd waarin een integriteitsafweging moest worden gemaakt. De respondenten kiezen over het algemeen voor het meest integere antwoord. Desondanks geeft een deel toe dat ze minder integer zouden handelen. Bijvoorbeeld:

  • 21% zou een persoonlijke aankoop van een computer met een bedrijfsaankoop combineren "als de baas hiermee instemt".
  • 6% geeft toe te discrimineren op huidskleur, overgewicht en piercings bij de selectie van tijdelijk personeel. 38% zou accepteren dat hun baas dit doet. 25% zou uiterlijkheden wel meenemen, maar huidskleur niet.
  • 17% zou etenswaren met resten schoonmaakmiddel, weliswaar onschadelijk, gewoon leveren aan hun eindklant.
  • 7% zou een per ongeluk verstuurde bruto prijslijst gebruiken om hun leverancier direct mee onder druk te zetten. 13% zou de prijslijst gebruiken om een alternatieve leverancier te zoeken en dan de leverancier hiermee onder druk zetten. 55% zou persoonlijk met de leverancier voordeel uit zijn/haar vergissing proberen te halen.
  • 25% zou genoegen nemen met een verklaring van een agent dat er geen dwangarbeid plaatsvindt bij hun levering uit China, terwijl ze weten dat het wel zo is.

Het onderzoek laat zien dat integriteit een onderwerp is waar inkopers mee kunnen worstelen. Inkopers hebben dan een lastige afweging te maken en komen wel eens in de verleiding. Het is aannemelijk dat integer handelen op lange termijn het meeste bedrijfsvoordeel oplevert. Veel bedrijven herkennen dit en richten hun aandacht op het verbeteren van de integriteit onder hun inkopers (72%). Een groot deel van de respondenten (95%) vindt het hiervoor belangrijk om een cultuur te creëren waarin mensen elkaar aanspreken op niet-integer handelen.

Nieuws