Necker: Verdichten belangrijke trend voor rekenkamers

18 april 2012 Consultancy.nl

Ondanks de landelijke discussies over het vermeende gebrek aan meerwaarde van de rekenkamer, zijn raadsleden tevreden over het werk van ‘hun’ eigen lokale rekenkamer. Net als vorig jaar kampen rekenkamers met verdere bezuinigingen: bijna 30% heeft de werkzaamheden in 2011 uitgevoerd met een lager budget dan in 2010. Om ervoor te zorgen dat rekenkamers van blijvende meerwaarde zijn in de toekomst, moeten deze dichter bij de raad gaan functioneren dan ze nu doen. Dat blijkt uit de Rekenkamermonitor 2011 van adviesbureau Necker van Naem.

Necker van Naem toets sinds 2004 jaarlijks de stand van zaken en ontwikkelingen in rekenkamerland.

Van controlerend naar kaderstellend
Uit de Rekenkamermonitor blijkt dat rekenkamers een positieve bijdrage leveren aan het versterken van de kaderstellende rol van de gemeenteraad. De trend is dat rekenkamers steeds meer kaderstellend dan controlerend onderzoek doen. Naast de ex ante onderzoeken, waarbij beleid en praktijk tegen het licht worden gehouden, zijn er ook variaties om onderzoek te doen die raadsleden helpen ter voorbereiding op bijvoorbeeld een beleidswijziging. Deze initiatieven sluiten aan bij de oproep van Necker van Naem eind vorig jaar om als rekenkamer te blijven vernieuwen, en zijn bovendien een manier om als rekenkamer dichterbij de raad te functioneren.

Trend: verdichten van beschikbare onderzoekskennis
Een aantal gemeenten kiest bij een andere invulling van de rekenkamerfunctie voor een vorm van verdichten: het bij elkaar brengen van in de gemeente beschikbare onderzoekskennis, onderzoeks-gegevens en onderzoeksfuncties. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat rekenkamers niet zelf grote onderzoeken opzetten, maar al beschikbare onderzoeksresultaten uit de ambtelijke organisatie gebruiken (interne benchmarks, audits en INK-onderzoeken) en daaruit juist díe informatie filteren die van belang is voor het werk van de raad.

Zij adviseren de raad hier vervolgens over in korte en bondige rekenkamerbrieven. Het resultaat volgens het adviesbureau: kleine rapportages die beschikbare informatie vertalen naar de politieke actualiteit, zonder dat hierbij veel (ambtelijke) capaciteit, lange doorlooptijden en geld mee gemoeid zijn. Verdichten is daarmee in onze ogen een ontwikkelingsrichting die voor iedere raad en voor iedere gemeente het overwegen waard is.

Voor meer informatie, zie ook de Rekenkamermonitor 2010 en Rekenkamermonitor 2009.

Nieuws