Veel nieuwbouwlocaties niet toekomstbestendig door klimaatverandering

11 april 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door klimaatverandering zijn veel nieuwbouwlocaties op termijn ongeschikt. Dat zeggen adviesbureaus Sweco, Ecorys, Deltares en Defacto in een nieuw rapport.

Ons land kampt met een gigantisch woningtekort. Om dat probleem te verhelpen moeten tot 2030 circa 1 miljoen nieuwe huizen worden gebouwd. Tot op heden is het echter nog niet helemaal duidelijk waar al deze woningen zullen komen.

Een extra complicerende factor daarbij is één van de andere grote problemen van de 21e eeuw: de opwarming van de aarde. Veel potentiële locaties voor de bouw van nieuwe huizen zijn namelijk op lange termijn kwetsbaar voor overstromingen, bodemdaling, droogte en hitte.Geschiktheid van bouwlocaties in NederlandDat concluderen Sweco, Ecorys, Deltares en Defacto in een gezamenlijk onderzoekrapport dat ze schreven in opdracht van Deltacommissaris Peter Glas, die de regering onder meer adviseert over hoe ons land zich kan beschermen tegen de wateroverlast die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. 

“We hebben snel nieuwe woningen nodig, maar daarbij is het wel van belang dat we het in één keer goed doen, zodat we de volgende generaties niet opzadelen met allerlei problemen”, vertelt Glas naar aanleiding van het onderzoeksrapport. 

Zeespiegelstijging

Vooralsnog zal volgens de overheidsplannen een groot deel van de extra huizen worden gebouwd in de laaggelegen Randstad. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk: daar is namelijk het grootste tekort en dus de meeste vraag naar extra woningen. 

Het probleem is echter dat de Randstad op de lange termijn steeds meer te maken zal gaan krijgen met zeespiegelstijging. Ook speelt bodemdaling de komende jaren in de Randstad een steeds grotere rol, geven de onderzoekers aan.

“Rekening houden met de verandering van het klimaat op de lange termijn is nodig”, stelt Glas. “Vooral omdat woningen in de regel met een levensduur van vijftig tot honderd jaar worden gebouwd en de wegen en openbaar voorzieningen naar die woningen vaak nog een langere levensduur hebben.” 

Ruim 800.000 woningen

Om die reden adviseren de onderzoekers de regering om na te denken over welke delen van Nederland – naast de Randstad – ook kunnen worden verstedelijkt. “Ze moeten dan plaatsen gaan vaststellen die vanuit het oogpunt van klimaatverandering en zeespiegelstijging het minst kwetsbaar zijn”, aldus Glas.

In het rapport van de vier bureaus is te lezen dat van de 1 miljoen geplande extra woningen er volgens de huidige overheidsplannen ruim 800.000 zullen worden gebouwd in gebieden die op termijn door klimaatverandering kwetsbaar zullen zijn. Er is wat dat betreft nog veel werk aan de winkel, meent Glas.