Ecorys: Steden maximaal verdichten beter voor de maatschappij

13 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het levert de Nederlandse maatschappij €1,2 miljard op als extra woningen in steden zelf worden gebouwd in plaats van aan de randen ervan. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw onderzoek van Ecorys.

Naast de coronacrisis en klimaatverandering is de woningnood een thema dat het Nederlandse nieuws de afgelopen tijd flink domineert. Ons land kampt namelijk met een gigantisch huizentekort. Zo moeten er tot 2030 ruim 1 miljoen nieuwe woningen worden gerealiseerd. Maar waar komen die precies?

Drenthe, Friesland, Groningen en Flevoland lieten een half jaar geleden weten dat in hun provincies plek was voor 220.000 extra woningen. Maar voor niets gaat de zon op en derhalve eiste het viertal uit Noord-Nederland in ruil daarvoor forse investeringen in meerdere treinverbindingen. 

Is het verdichten van steden 'beter' voor de maatschappij?

Bovendien moeten er dan nog steeds zo’n 800.000 woningen worden gebouwd. Een afdoend antwoord op de woningnood is kortom nog niet geformuleerd. Ook omdat het nog niet duidelijk is voor welke planologische aanpak zal worden gekozen: worden steden verdicht of is het verstandiger om het buitengebied vol te bouwen?

Maximale verdichting

Volgens onderzoekers van Ecorys levert het de maatschappij meer op als steden in eerste instantie maximaal worden verdicht. “Hierdoor ontstaat er ruimtewinst. Er blijft groen behouden in het buitengebied en daarnaast wordt extra groen gecreëerd in de steden, die een maatschappelijk waarde vertegenwoordigen.” 

Maar hoe kan het dat er meer groen in steden ontstaat als deze maximaal worden verdicht? Dat hangt samen met het ontmoedigen van het autogebruik, waardoor minder rijstroken nodig zijn en meer ruimte ontstaat. En daar kan groen worden aangelegd. 

Dit idee hangt op zijn beurt weer samen met het verbeteren van het openbaar vervoer (ov), wat vanzelfsprekend om extra investeringen vraagt. Maar die zijn volgens Ecorys stukken lager dan de investeringen die nodig zijn voor het aanleggen van nieuwe ov-lijnen aan de rand van de stad. 

Voor hun studie onderzochten de experts van het bureau de 44 grootste steden van ons land. Als deze er tot en met 2050 voor kiezen om hun bestaande agglomeraties te verdichten, dan kost dat €2,7 miljard, tegenover een kleine €4 miljard aan baten. Het levert de maatschappij met andere woorden €1,2 miljard op. 

Geavanceerdere aanpak

De baten kunnen zelfs nog hoger oplopen, laat Ecorys weten. Daar zijn dan ook wel weer hogere kosten aan verbonden, maar onderaan de streep levert het de samenleving meer op. Als steden kiezen voor deze geavanceerdere aanpak kost dat €4 miljard en zijn de baten €8 miljard: een maatschappelijke winst van €4 miljard.

In zo’n stad is de auto min of meer uit het straatbeeld verdwenen, waardoor zeer veel extra ruimte ontstaat. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit hierdoor, wat de gezondheid van inwoners ten goede komt. En er is minder elektriciteit en gas nodig omdat kleinere gestapelde woningen met minder energie te verwarmen zijn dan grotere vrijstaande huizen.