Hilversum betrekt burgers en bedrijfsleven bij smart city-plannen

17 augustus 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Hilversum wil een smart city worden. Dat kan de gemeente echter niet alleen. Dus werd de hulp ingeschakeld van een dataconsortium én van de eigen inwoners. Een gesprek met Gaston Crolla, projectmanager Smart City, en Marinda Gaillard, die de brede samenwerking faciliteert vanuit project- en procesmanagementbureau P2.

In een steeds verder digitaliserende samenleving verandert ook de rol van de gemeente. Maar hoe geef je invulling aan deze complexe nieuwe rol?

“We konden twee dingen doen”, begint Gaston Crolla. “Doorgaan met de bestaande werkwijze waar per gekozen oplossing een afzonderlijke toepassing gerealiseerd wordt of op een meer integrale manier met data omgaan. Voor dat laatste is gekozen en daar is het Smart City-programma uitgekomen.”

Hilversum betrekt burgers en bedrijfsleven bij smart city-plannen

Hilversum besefte al gauw dat deze ambitie alleen kon worden gerealiseerd door de samenwerking op te zoeken met de juiste kennispartners. En omdat het programma uiteindelijk ten goede moet komen aan de inwoners van de gemeente, werden ook zij vanaf het begin betrokken bij de plannen.

“We kozen voor een actieve rol, maar daar moesten de inwoners een belangrijk onderdeel van gaan worden”, aldus Crolla. “De gemeente is er om maatschappelijke vraagstukken van de inwoners op te lossen en wat betreft het gebruik van nieuwe technologieën wisten we al snel zeker dat we dat niet alleen konden.”

Gezamenlijke ontdekkingsreis

Om inwoners, bedrijven en kennisinstellingen te betrekken “die deze gezamenlijke ontdekkingsreis aan durfden te gaan”, werd de hulp ingeschakeld van P2. “Voor alle betrokken partijen betekende het namelijk dat de uitkomst niet bekend was en dat alleen maar een dataplatform inkopen niet voldoende zou zijn”, vertelt project- en procesmanager Marinda Gaillard.

Dat betekende dat er niet zomaar een dienst of product werd ingekocht, maar een samenwerking. “Daarbij is gekozen voor een consortium, onder leiding van Atos, dat drie zaken kan leveren: meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe diensten, een gemeentebreed dataplatform en de hardware en infra”, aldus Gaillard.

“We gaan uit van elkaars toegevoegde waarde en houden elkaar scherp op de onderlinge rolverdeling. Dat vraagt om lef, goede samenwerking en onderling vertrouwen.”

Ook nu het consortium aan boord is blijft P2 het programma ondersteunen. Het bureau realiseert de totstandkoming, inrichting en uitvoering van de samenwerking tussen het consortium, de gemeente en andere betrokken partijen.

Gaillard: “De lokale kennis van de gemeente en betrokkenen, de regie op de samenwerking door P2 en de expertise vanuit Atos en haar partners is allemaal nodig om tot resultaten te komen.”

Met inwoners over oplossingen nadenken

En ook de input van burgers is dus vitaal. Een voorbeeld van het actief betrekken van de eigen inwoners is te vinden op de Snelliuslaan, waar automobilisten de straatnaam iets te letterlijk lijken te nemen. De gemeente en bewoners van de straat zetten nu camerametingen in om de slimste manier te vinden om de verkeersveiligheid in de straat te vergroten.

“Nadat bewoners zelf met een lasergun metingen hadden verricht bleek inderdaad dat een groot aantal automobilisten het gaspedaal te ver indrukte”, vertelt Crolla. “De bewoners hebben toen aan Smart City gevraagd of we samen niet konden kijken hoe de situatie veiliger kan worden gemaakt.”

Daarbij wordt samen met de inwoners over oplossingen nagedacht. “Door de effecten van verschillende maatregelen steeds te meten via slimme cameratechnologie, krijgen we inzicht in de meest effectieve oplossing. Van de resultaten van dit project leren wij en we kunnen deze kennis vervolgens weer inzetten voor volgende projecten.”

Lef, goede samenwerking en onderling vertrouwen

Zo werkt de gemeente “meer en meer met de eindgebruiker aan slimme toepassingen”, aldus Crolla. “Waarbij we echt uitgaan van elkaars toegevoegde waarde en elkaar scherp houden op de onderlinge rolverdeling. Dat vraagt om lef, goede samenwerking en onderling vertrouwen.”

En dat betekent zeker niet dat iedereen het voortdurend met elkaar eens hoeft te zijn. “De neuzen staan niet altijd dezelfde kant op, maar door duidelijke communicatie, denken vanuit het gedeelde belang, goede begeleiding en vertrouwen in elkaar zijn we in staat om altijd stappen te zetten in de goede richting voor een leefbaarder en digitaal Hilversum”, besluit Crolla.