Hoe kan Deep Democracy de toolkit van de agile coach verrijken?

15 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Volgende week woensdag is Sandra Bouckaert een van de sprekers tijdens een live Meetup van AgilityMasters.com. In de sessie duikt ze in de wereld van Deep Democracy – Wat is het? Waarom gebruiken organisaties het en welke voordelen brengt de aanpak met zich mee?

Het evenement van AgilityMasters.com zal worden bijgewoond door agile leiders en professionals afkomstig uit allerlei sectoren. In hun dagelijkse werkzaamheden hebben ze allemaal te maken met een vergelijkbare uitdaging: hoe breng je de onderstroom – oftewel de zachte kant van verandering – samen met de bovenstroom?

In hun projecten voor opdrachtgevers dienen agile coaches zich in eerste instantie te richten op de zogeheten bovenstroom. Hiermee wordt gedoeld op de oplossingen die ontwikkeld moeten worden en de concrete resultaten en harde targets die behaald dienen te worden gedurende een agile transformatie.

Sandra Bouckaert, AgilityMasters.comMaar een agile coach zet bij de klant vooral ook een “flinke cultuurverandering in gang” binnen de organisatie, legt Bouckaert uit. Het is daarom essentieel dat een agile coach de klant doet beseffen dat het goed managen van deze onderstroom er net zo goed bij hoort.

“Hierbij is het erg belangrijk voor het laten slagen van een verandering om alle stemmen binnen de organisatie te horen, zodat er begrip is voor de ‘case of change’ en er zo min mogelijk weerstand is”, aldus Bouckaert.

Deep Democracy

Dit is precies waar Deep Democracy om de hoek komt kijken. “In Deep Democracy horen we álle stemmen, dus ook die minderheidsstem wordt erkend en meegenomen in de dialoog en de uiteindelijke besluitvorming”, legt Bouckaert uit.

Waar agile coaches in een verandertraject veelal hun eigen expertise inbrengen vanuit hun achtergrond, kan gebruikmaken van de Deep Democracy-aanpak daarop een goede toevoeging vormen, aldus Bouckaert, “omdat je leert kijken en werken vanuit het collectief”.

Met andere woorden je probeert iedereen binnen de organisatie goed op de hoogte te stellen van alle relevante factoren die meespelen in het uiteindelijk nemen van goede, gedragen en weloverwogen beslissingen. Of, nog anders gezegd, het zorgt voor “inclusieve besluitvorming”.

“In Deep Democracy horen we álle stemmen, dus ook die minderheidsstem wordt erkend en meegenomen in de dialoog en de uiteindelijke besluitvorming”

Deep Democracy is in het bijzonder een methode die handvatten geeft voor het werken in de onderstroom en het omgaan met tegenstellingen en conflicten. Immers, het laatste dat een organisatie en het management wil is dat de verandering niet gedragen wordt door de mensen op de werkvloer en dat zij weerstand gaan bieden. “Als mensen zich niet gehoord voelen haken ze af”, geeft Bouckaert aan.

De juiste tools inzetten

Het is dan ook essentieel om te voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen het management en de werkvloer. Agile coaches met een goed begrip van Deep Democracy beschikken over de juiste set aan tools om tijdig in te grijpen als een dergelijke kloof dreigt.

Zo weten zij bijvoorbeeld op de juiste wijze groepsinterventies te houden, hoe inclusieve besluiten het beste tot stand kunnen komen, hoe minderheidsstemmen meegenomen kunnen worden in het voeren van dialogen, hoe conflicten op te lossen en emoties bij mensen te herkennen. 

Tijdens de Meetup zal Bouckaert ongetwijfeld ingaan op de vele vragen over Deep Democracy die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Vragen als: Hoe werk je dan in die onderstroom, want dat is natuurlijk iets waar je heel moeilijk grip op krijgt? Hoe signaleer je zaken waar mensen het niet over eens zijn met elkaar? Hoe kun je concreter worden en makkelijker beslissingen maken met een team?

Over Sandra Bouckaert

Sandra Bouckaert werkt al sinds 2013 met de Deep Democracy-aanpak. Ze heeft tientallen organisaties geholpen met het toepassen van de aanpak en tientallen agile coaches getraind bij het inzetten ervan.

Tijden het event van AgilityMasters.com zal ze de belangrijkste elementen van de aanpak uiteenzetten, vertellen over de voordelen en tips geven hoe agile coaches hun opdrachtgevers nog beter kunnen helpen bij hun uitdagingen.