Agile coaching in 2022: Disruptie of change?

24 januari 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het begin van een nieuw jaar is hét moment voor reflectie en het maken van nieuwe plannen. Wessel van Herwijnen en Roel de Ponti, managing partner en partner bij AgilityMasters.com, kijken vooruit op de Agile-markt in 2022.

Roel de Ponti: “We zien verschillende ontwikkelingen in de markt. Er komt bij opdrachtgevers meer en meer bewustwording voor duurzaam veranderen en ze vragen ons steeds vaker om een herstart van een eigen veranderprogramma. We komen daardoor op plekken waar teams zijn vastgelopen en bedrijven op zoek zijn naar de ‘promise’ van Agile.”

“Organisaties doen nu vaak een investering, zien te weinig resultaat, er is onvrede in de teams en ze vragen zich af waar dat door komt. Het antwoord is simpel: men wordt te vaak primair ingezet voor de operatie van de organisatie in plaats van voor het vakgebied, om de verandering sustainable te maken. Als de medewerkers wel in naam maar niet in daad de Agile rollen vervullen, dan ontbreekt de focus op vernieuwen en veranderen.”Wessel van Herwijnen en Roel de Ponti

Bewust onbekwaam

“Steeds meer organisaties zijn op zoek naar oplossingen voor dit probleem. De opdrachtgever wordt ‘bewuster onbekwaam’ om iets duurzaam te veranderen. Voor een blijvende verandering is tijd nodig om een traditioneel ingerichte organisatie duurzaam om te buigen naar de Agile manier van werken. Je hebt een duurzame partner nodig zoals wij om die verandering te kunnen inzetten en te laten plaatsvinden.”

Wessel van Herwijnen: “De grootste afhankelijkheid van de snelheid van verandering zit hem in de mensen zelf. Dit wordt vaak vergeten. Als wij ons werk kunnen doen, en iedereen werkt mee, zijn we natuurlijk snel klaar. Helaas werkt dat zo niet. De change van de werkwijze en de veranderende mens is een combinatie waar wij veel aandacht aan besteden.”

Noodzaak voor wendbaarheid

Van Herwijnen: “Wendbaarheid, innovatie, versnelling en vernieuwing dát is de nieuwe realiteit. Mede versneld door covid en het thuiswerken. De adaptability, de snelheid waarmee een organisatie zich moet aanpassen, neemt toe. Organisaties moeten continu kijken naar de veranderende markt en zich afvragen wat dat van hun innovatie verlangt en hoe ze zich het beste kunnen organiseren en waar nodig vernieuwen.”

De Ponti: “We merken door deze ontwikkelingen dat onze opdrachten steeds meer voor langere duur zijn, omvangrijker worden en dat er meer Agile coaches voor een opdracht worden ingezet. Organisaties zijn bereid te investeren of te herinvesteren om Agile werken, of het nieuwe werken, beter te gaan waarborgen binnen de organisatie.”

“Nu willen wij als kwalitatieve nichespeler in de markt vanuit ‘waarde’ gewaardeerd worden en niet vanuit capaciteit. En als de opdrachtgever juist ‘onbewust onbekwaam’ is dan lukt dat maar moeizaam. Gelukkig zien we daar nu verandering in komen.”

De markt

De Ponti: “In deze markt van verandering en versnelling speelt AgilityMasters.com een belangrijke rol. Bedrijven die ons inschakelen verwachten dan ook bepaalde kwaliteit van ons. Een aantal jaren geleden was het prima als je een Scrum-opleiding had gedaan en alleen Scrum Master was. Nu wordt er een Scrum Master gezocht die de Scrum-filosofie kan uitrollen, kan trainen en om kan gaan met leiderschap teams. De opdrachten worden omvangrijker, complexer en de doorlooptijd is langer.”

“In ons team werken ervaren coaches die gekenmerkt worden door senioriteit, kwaliteit en coachingvaardigheden. Daardoor kunnen wij aan de veranderende marktvraag voldoen. Dat zal voor de komende jaren ook de uitdaging blijven: door goede ervaren coaches aan ons team te binden kunnen we groeien in het aantal nieuwe projecten.”

Disruptie of change?

“In 2021 heeft het remote werken zijn bestendiging gekregen. Dat wij goed in staat zijn om online te coachen is evident. Dit is hoe het gaat, wij kunnen dit en we deden dit voor corona ook al binnen onze distributed en internationale projecten. De belangrijkste vraag is nu: is het een disruptie van wat we al deden, of is het een change? Ik denk het laatste. De change was al ingezet, corona heeft het alleen versneld.”

De Ponti: “Werk wordt steeds meer gericht op het doel dat je wilt bereiken en daar ga je alles omheen organiseren. Dus eigenlijk ontstaat er een ondernemerscultuur binnen het bedrijf. Er wordt meer beoordeeld op de outcome die mensen realiseren. Het wordt daardoor minder belangrijk hoeveel tijd iemand nodig heeft en wanneer het werk gerealiseerd wordt.”

Keuzes

“Groei in opleiding en ontwikkeling van ons team, dat blijft essentieel voor ons bedrijf. Hierdoor kunnen we impact blijven maken. Binnen het spectrum van de Agile coach neemt de vraag naar pluformiteit toe. Dat past ons goed want wij zijn juist op zoek naar meer verdieping en sustainabiliy van een opdracht. Dat is een heel bewuste keuze.”

De Ponti: “Daar zit onze kracht. Agile is een paraplu waar heel veel onder wordt gehangen, maar uiteindelijk komt het erop neer dat mensen op een andere manier gaan samenwerken, wendbaarder en meer gefocust zijn op de outcome van hun werk. Daar zijn heel veel aspecten belangrijk die verder gaan dan alleen (scaling) frameworks (Scrum of bijvoorbeeld SAFe) of welke methodiek dan ook. Een organisatieverandering, -vernieuwing of -verbetering ondersteunen, daar zijn wij heel goed in.”