Topvrouw bekleedt steeds vaker de rol van CFO of CEO

21 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het is een maar al te vertrouwd beeld: hoge bestuursposities die steevast worden bekleed door mannen. Als vrouwen al in de top zitten is dat hoogstens als bijvoorbeeld de HR-directeur. Ten minste, tot voor kort: want steeds vaker wijkt de realiteit af van deze traditionele verdeling, zo blijkt uit onderzoek van Grant Thornton.

In het onderzoek ‘Women in Business 2022’ geeft het accountants- en advieskantoor inzicht in de wereldwijde positie van vrouwen in senior managementposities. De onderzoekers concluderen dat inmiddels meer dan twee derde van de middelgrote bedrijven zich actief inspant om een inclusieve cultuur te creëren waarin vrouwen zich thuis voelen.  

Een positieve ontwikkeling, want een inclusieve werkomgeving speelt een belangrijke rol in de carrièrekansen, zo stelt Monique Pisters, partner bij Grant Thornton. “Inclusiviteit kan een aanjager vormen voor doorstroming naar de top en het behoud van vrouwelijk toptalent.”Aandeel vrouwen in leidinggevenden naar regioDit komt ook naar voren in de antwoorden van respondenten (senior leiders van 5.000 middelgrote bedrijven in 29 economieën). Zo stelt circa driekwart (73%) van hen dat meer inclusieve vormen van werken ten goede komen aan de carrièrepaden van vrouwen – een lichte stijging (van vier procentpunten) ten opzichte van de 2021-editie van de studie.

Aandeel vrouwen in topfuncties neemt toe

De toenemende aandacht vanuit het bedrijfsleven voor meer inclusiviteit op de werkvloer in de afgelopen tien jaar heeft volgens de onderzoekers geleid tot een wereldwijde stijging van het aantal vrouwen in senior managementposities. Ter illustratie: zowel vorig jaar als dit jaar beschikt 90% van de organisaties over tenminste één vrouw binnen haar managementteam.

Het wereldwijde percentage van vrouwen in topmanagementposities – CxO functies – lag tien jaar geleden nog op 21%. In de afgelopen jaren is dit percentage geleidelijk gestegen naar gemiddeld meer dan 30%: in 2021 was het 31%, dit jaar 32%. Over drie jaar zal dit naar verwachting zijn doorgestegen naar 34%.

Aandeel vrouwen in leidinggevenden naar regio

Type rol is veranderd

De onderzoekers keken ook naar de ontwikkeling van het type managementfuncties dat vrouwen wereldwijd vervullen. Sinds 2020 is er een verschuiving zichtbaar, waarbij vrouwen steeds vaker rollen bekleden met een meer operationele en strategische verantwoordelijkheid.

Terwijl de functie van HR-directeur nog altijd de meest gangbare managementrol is, ontvouwt zich de laatste jaren een duidelijke verschuiving. Wereldwijd neemt het aandeel vrouwen in rollen als Chief Executive Officer (CEO), Managing Director (MD), Chief Finance Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO) of Chief Information Officer (CIO) gestaag toe.

Opmars CFO-rol

Vooral in de rol van CFO lijken vrouwen een sterke opmars te maken. In 2020 was 30% van de CFO’s vrouw, dit jaar is dat al 37%. Ook de rol van CMO wordt steeds vaker door vrouwen vervuld: twee jaar geleden ging het om 18%, nu om 24%.

Het aandeel van vrouwen in de hoogste bestuursfuncties – CEO (of managing director) – is sinds vorig jaar wel iets gedaald, van 26% naar 24%. Ondanks deze hopelijk tijdelijke daling is het aandeel nog altijd aanzienlijk hoger dan dat in 2020 – toen werd deze rol nog maar in 20% van de gevallen ingevuld door een vrouw.

Welke soorten senior managementfuncties bekleden vrouwen wereldwijd?

Regionale verschillen

Het onderzoek legt ook de nodige regionale verschillen bloot. Zo loopt Afrika weliswaar voorop in het aanstellen van vrouwelijke leiders, maar vervullen vrouwen daar wel voor het grootste deel rollen als HR-directeur (68% vrouw) of CMO (35%). Deze functies worden nog vaak gezien als meer ondersteunend en minder operationeel of strategisch.

Slechts één op de vijf (22%) van de Afrikaanse bedrijven geeft aan een vrouwelijke CEO/MD te hebben. De Azië-Pacifische regio loopt ook achter als het gaat om het percentage door vrouwen ingevulde CEO/MD-functies (16%). In Latijns Amerika is een positievere verdeling zichtbaar, met 34% van de topfuncties belegd door vrouwen. In Noord-Amerika ligt dit percentage op 32%.