Hoe bevorder je de doorstroom van vrouwen naar de top?

30 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Hoe zorg je voor een betere doorstroom van vrouwen naar de top? Binnen veel boardrooms een actueel thema. Met zijn nieuwe boek Fiftyfifty biedt auteur Robert Vos een concreet stappenplan om te komen tot een evenwichtigere bezetting in besturen, directies en managementteams. 

Veel organisaties in Nederland worstelen – al of niet vanwege een opgelegd vrouwenquotum – met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. En dat terwijl uit verschillende internationale onderzoek is gebleken dat meer diversiteit in de top zich vertaalt naar betere bedrijfsprestaties. En meer balans in besluitvorming. 

Vos geeft de lezer de waarschuwing mee dat diversiteit niet automatisch inclusie betekent. Voor het begrip inclusie hanteert hij de volgende definitie: onze gezamenlijke inspanningen en gebruiken waarmee verschillende groepen of individuen met een andere achtergrond dan de onze sociaal-cultureel worden geaccepteerd, verwelkomd en gelijk behandeld. Meedoen en erbij horen. 

Fiftyfifty

Centraal in het boek staat een stappenplan. De eerste stap is het analyseren van de huidige situatie in de eigen organisatie. Stap twee betreft het vaststellen van streefcijfers per managementteam. Daarna (stap drie) kun je het vrouwelijk managementtalent binnen de eigen organisatie identificeren en – indien nodig – (stap vier) externe werving en selectie te starten.

Als vijfde stap dien je het huidige management-developmentprogramma te herzien en je potentieel van vrouwen en mannen te (laten) coachen (stap zes) om ten slotte in stap zeven van functie of rol te wisselen binnen je eigen organisatie om zo de afgesproken fiftyfifty doelstelling te realiseren.

Het stappenplan is ontstaan uit de vele gesprekken die Vos heeft gevoerd met ondernemers, bestuurders en (senior) managers, vrouwen en mannen in verschillende industriesectoren, functies, achtergronden enzovoorts. Aangevuld met een literatuurstudie en een aantal pilotprojecten.

Wat dit boek origineel maakt is dat voor de concrete uitvoering van zijn zevenstappenplan de auteur een organisatie heeft bedacht, genaamd GenderBalans BV. Daarop past hij zijn stappenplan toe om te komen tot fiftyfifty, waarmee zijn plan voor lezers werkelijk tot leven komt.

Als voorwaarden voor het slagen van de 50/50 doelstelling geeft Vos een aantal randvoorwaarden mee: een toegewijde projectmanager, uitgerust met voldoende middelen (mandaat, budget, mensen) en volledig commitment van de hoogste leiding in de organisatie.

In een reactie op zijn boeklancering laat Vos weten dat hij hoopt dat “Fiftyfifty leiders inspireert om te werken aan een betere en inclusievere wereld.”