Adviseurs van Verdonck, Klooster & Associates helpen NGO in Ethiopie

02 april 2012 Consultancy.nl

Medio maart is een team van 5 consultants van Verdonck, Klooster & Associates (VKA) naar Ethiopië vertrokken. De VKA adviseurs gaan voor de Ethiopian Rural Self Help Association (een lokale NGO) een nieuwe strategie en business model ontwikkelen zodat de charitatieve instelling minder afhankelijk wordt van subsidies.

Het initiatief is onderdeel van de samenwerking tussen het adviesbureau en SharePeople. SharePeople biedt Europese managers en professionals de mogelijkheid hun kennis en ervaring in een ontwikkelingsland in te zetten. Door hen te koppelen aan een lokale sociale ondernemer met een business vraagstuk worden zij uitgedaagd om in 2 tot 6 weken waarde toe te voegen in een setting die vertrouwd is, maar wel echt. De ondernemer wordt in staat gesteld zijn onderneming uit te bouwen, werk en inkomen voor de gemeenschap te creëren. Bovendien ontwikkelen deelnemers zichzelf persoonlijk en professioneel, krijgen zij nieuw inzichten en inspiratie.

Nieuwe strategie
Evelyne Romswinckel, Senior Consultant bij VKA, over de opdracht: "We gaan werken een lokale NGO, the Ethiopian Rural Self Help Association (ERSHA). De organisatie wil haar strategie voor de komende jaren bepalen. Belangrijk aspect hierin is dat ze minder afhankelijk worden van subsidies en donaties. Hiervoor zullen wij samen met hen onder andere een benchmark uitvoeren en business model opstellen. Daarnaast kampen ze met vragen rondom kennisdeling binnen de eigen organisatie en de informatie-uitwisseling met stakeholders. Wij gaan ze ook hierbij helpen. Onze kennis en ervaring op het gebied van ICT-oplossingen en kennis- en informatiemanagement en business modellen denken wij hier goed in te kunnen zetten".

Ethiopië
Over de keuze voor een opdrachtgever in Ethiopië zegt Romswinckel: “Onze kennis en ervaring zetten wij over het algemeen in bij Nederlandse opdrachtgevers. Nu hebben wij het idee opgevat om vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, maar natuurlijk ook om de ervaring die het ons zal bieden, onze kennis een keer ten dienste te stellen van een organisatie in een ontwikkelingsland".

Nieuws

Meer nieuws over