Morgens levert bijdrage aan Landelijke Agenda Suïcidepreventie

11 februari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Morgens stelt jaarlijks 1% van zijn omzet beschikbaar voor goede doelen. In het kader van zijn maatschappelijke betrokkenheid koos het adviesbureau vorig jaar om Stichting 113 tegen een sterk gereduceerd tarief te ondersteunen bij een strategisch project gericht op het terugdringen van zelfmoord.

“Het vervullen van onze maatschappelijke rol vinden we belangrijk”, vertelt Frank van Berkel, partner bij Morgens. “Naast onze opdrachten in onderwijs, zorg en overheid doneren we daarom aan goede doelen en ondersteunen we stichtingen met verandervraagstukken.” 

De missie van Stichting 113 sprak het bureau aan. Het betrof een “echt ‘Morgens-project’”, vertelt Jesse van der Mijl, die sinds begin vorig jaar het team van Stichting 113 versterkt. 
Morgens levert bijdrage aan Landelijke Agenda Suïcidepreventie

“Morgens werkt in de zorg, het onderwijs en de overheid. Om suïcide terug te dringen, moeten we binnen al deze sectoren aan de bak. Het thema raakt ons en daarnaast kunnen we er onze expertise van programmamanagement en netwerksamenwerking in kwijt.”

De stichting heeft een even simpele als belangrijke doelstelling: het terugdringen van suïcide en suïcidepogingen. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfmoord. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een poging daartoe.

De impact op individuen en de maatschappij is groot: per geval raakt het gemiddeld 135 personen in de nabije omgeving van de overledene. De stichting is ervan overtuigd dat jaarlijks honderden zelfdodingen meer kunnen worden voorkomen wanneer zelfmoord in de maatschappij beter bespreekbaar is en de mensen die suïcidale gedachten hebben op veilige en goede hulp kunnen rekenen.

De ‘Landelijke Agenda Suïcidepreventie’, waarvan Stichting 113 de trekker en coördinerende partij is, zet zich in voor deze missie. Deze netwerksamenwerking brengt organisaties uit de zorg, het onderwijs en de sociaaleconomische sector samen voor een effectiever beleid en uitvoering. Voor het programma is een budget van €24 miljoen beschikbaar gesteld.

De opdracht

Stichting 113 zocht hulp bij het opzetten van de governance en de financiële systematiek van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Morgens hoefde hierover niet lang na te denken, en in een mum van tijd ging de organisatie met een klein team aan de slag.

Van der Mijl: “We hebben het programmateam geholpen bij diverse vraagstukken, zoals: Hoe verbinden we de te leveren producten met de grote ambitie van het programma om het aantal suïcides en -pogingen te reduceren? Hoe kunnen we projectmanagement op een begrijpelijke manier opzetten? Hoe kunnen we de financiële voortgang van het programma monitoren? En hoe kunnen we alle mensen die in en om het programma werken met elkaar het gevoel geven dat ze aan één gezamenlijk doel werken?”

In de herfst van 2021 waren de fundamenten van het programma en de circa 30 deelprojecten gelegd. “De programmastructuur staat, er zijn heldere spelregels en afspraken over hoe we projecten beginnen en over hun voortgang rapporteren”, vertelt Van der Mijl. “Daarnaast hebben we een Power BI-dashboard gebouwd dat live de realisatie van de programmakosten overziet.”

“We brachten de output en effecten van de projecten in kaart op één plaats in een groot Doelen-Inspanningen-Netwerk. Tussendoor werd het programmateam ingewerkt op hun nieuwe rol en ondersteunden we op een van de belangrijkste aspecten van het programma: het tot stand brengen en onderhouden van de coalitie van partijen die de ambitie van Samen Minder Suïcide uitdragen.”

Voor Gerdien Franx, programmamanager van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, was de hulp van Morgens meer dan welkom. “Jesse droeg bij zowel in het strategische deel als bij de uitvoering. Dat is precies wat we nodig hadden: niet alleen grote modellen en theorie, maar het in de praktijk kunnen neerzetten. In een hele goede samenwerking, met mij en met coördinatoren en projectleiders.”