Vijf tactieken om de stijgende parcelkosten in de hand te houden

27 januari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De prijzen van pakketzendingen nemen dit jaar naar verwachting toe met 4% tot 6%. Voor partijen die gebruikmaken van pakketzendingen levert dit een flinke extra kostenpost op, met als gevolg druk op de marges. Carlo Peters van Buck Consultants International deelt vijf tactieken om de parcelkosten enigszins in de hand te houden.

Tactiek 1: Servicestrategie – Optimaliseer de werkelijke gewenste leversnelheid
Bedrijven moeten kritisch zijn en bepalen wat de werkelijke gewenste leversnelheid is. Is een ‘next day guaranteed’ of een ‘pre-8 uur ’s ochtends’-service echt nodig of volstaat een ‘standaard 24-48 uur’ levertijd van de pakketten?

Het prijsverschil van een service met een (zeer) korte levertijd en een standaard pakketservice kan een factor 3 tot 6 bedragen ten gunste van de standaard service.

Carlo Peters, Principal Consultant, Buck Consultants International

Tactiek 2: Heroverweeg de opzet van het eigen distributienetwerk
Aanzienlijke besparingen zijn vaak te vinden in het basisontwerp van de supply chain, bijvoorbeeld door distributiecentra dichter bij of zelfs naar de nationale markten zelf te verplaatsen. Recente voorbeelden bij opdrachten van Buck Consultants International tonen reductie van vrachtkosten van 25% aan, en meer dan 10% reductie op de totale logistieke kosten.

Kansen kunnen worden geïdentificeerd en begroot door middel van een integrale distributienetwerkanalyse op het gebied van kosten, service, kwaliteit en risico’s.

In het ontwerp van zowel de commerciële als ook de verzendverpakking schuilen ook vaak interessante besparingsmogelijkheden. Een voorbeeld: gebruik enveloppen of polybags voor kleine artikelen om kosten van (pakket)vracht te reduceren.

Tactiek 3: Multi carrier-opzet in plaats van één vervoerder
Het selecteren van één wereldwijde pakketvervoerder, die alle markten bedient met cross-borderoplossingen, is de gemakkelijke manier om een pakketservice-oplossing voor heel Europa op te zetten. Afhankelijk van volumes, profielen en vereisten kunnen bedrijven echter de kosten verlagen en vaak tegelijkertijd de service ook nog verhogen, door gebruik te maken van een multi-carrierstrategie.

Ook het gebruik van grote nationale partijen – in combinatie met een directe infeed in een lokaal distributienetwerk – kan veel voordeel opleveren. Dergelijke modellen zijn complexer om te beheren, maar kunnen de pakketvracht-facturen wél aanzienlijk verlagen.

Tactiek 4: Slimmere inkoop en een betere deal onderhandelen
Belangrijke vraag vooraf is of er getenderd moet worden of alleen onderhandeld met de bestaande service providers. Benchmarking van tarieven geeft inzicht of en, zo ja, welk deel getenderd dient te worden. Als bedrijven besluiten te tenderen is het belangrijk niet alleen de verschillende tariefmodellen van de vervoerders te begrijpen (bijvoorbeeld: prijs per pakket, per kg, per volumegewicht, etc.), maar ook de gedetailleerde kostenfactoren die tot de pakketprijs leiden.

Denk bijvoorbeeld aan de impact van zendingskarakteristieken (gewicht, volume, vorm) op het basistarief, de toeslagen en andere bijkomende kosten. Incomplete basisdata of verkeerde aannames leiden maar al te vaak tot het kiezen van de verkeerde vervoerder met als resultaat onnodig hoge vrachtfacturen.

Tactiek 5: Zorg voor de juiste data om bovenstaande tactieken toe te passen
Beschikbaarheid van de juiste data op het juiste detailniveau vormt de basis om de hiervoor genoemde tactieken effectief toe te passen. Een geavanceerd transport management systeem (TMS) met opties zoals dynamische vervoerdertoewijzing en geautomatiseerde factuurcontrole zijn een eerste vereiste. Via het TMS verzamelde data kunnen vervolgens ingezet worden voor rapportages, analyses en continue verbeterprocessen.