TwynstraGudde werkte mee aan innovatieve nieuwbouw Europees Octrooibureau

03 januari 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nadat in 2018 het nieuwe kantoor van het Europees Octrooibureau (EPO) werd geopend, is inmiddels ook het oude gebouw gesloopt én vrijwel al het sloopafval duurzaam hergebruikt. Het megaproject werd op basis van een integraal contract gerealiseerd door bouwconsortium New Main. TwynstraGudde zorgde via systeemgerichte contractbeheersing dat de opdrachtgever voldoende grip hield op het eindresultaat.

Wie weleens over de A4 rijdt heeft het waarschijnlijk al zien staan – het is in ieder geval moeilijk over het hoofd te zien, het nieuwe kantoor van het Europese Octrooibureau in de Haagse voorstad Rijswijk: 107 meter hoog en 156 meter breed, met 100.000 m2 glinsterend glas en veruit de grootste staalconstructie ooit in Nederland gerealiseerd.

Met 90.000 m2 bruto vloeroppervlak biedt het duurzame gebouw plek aan 1.950 medewerkers, die zich bezighouden met het verzorgen van een uniforme procedure voor onderzoek en verlening van patenten, zodat bedrijven wereldwijd hun uitvindingen kunnen beschermen op de Europese markt. Naast het hoofdkantoor in München heeft het EPO verschillende vestigingen, waaronder die in Rijswijk.

TwynstraGudde werkte mee aan innovatieve nieuwbouw Europees Octrooibureau

Omdat het oude gebouw uit 1973 aan vervanging toe was werd in 2014 begonnen aan de bouw van het opvallende nieuwe kantoor, naar een ontwerp van Ateliers Jean Nouvel (Parijs) en Dam & Partners Architecten (Amsterdam). Op basis van het integrale contract (UAV-GC) was bouwconsortium New Main niet alleen verantwoordelijk voor de bouw, maar ook voor design en engineering.

Grip op het eindresultaat

“Zo’n integraal contract biedt verschillende voordelen”, vertelt Steffen Chang, adviseur Huisvesting, Vastgoed en Facility Management bij TwynstraGudde. “Zo is voor de opdrachtgever het risico dat de kosten uit de pan rijzen afgedekt en leidt het door het vroegtijdig inzetten van de expertise van de bouwer doorgaans tot hogere kwaliteit en innovatievere en creatievere oplossingen.”

Tegenover deze voordelen staan echter ook extra uitdagingen. “De vraag is vooral hoe de opdrachtgever voldoende grip houdt op het eindresultaat”, legt Chang uit. “Met systeemgerichte contractbeheersing bieden we hiervoor een oplossing. Volgens deze methode toetsen we namens de opdrachtgever hoe het consortium zorgt dat het eindresultaat voldoet aan de verwachtingen.”

“We hebben systeemgerichte contractbeheersing geleverd, vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering van het nieuw ingerichte landschap”, voegt adviseur Huisvesting, Vastgoed en Facility Management Eric Brink toe. “We toetsten het systeem, zowel theoretisch als via audits of door opnames op de bouwplaats. Om onze aandacht te richten hebben we risicogestuurd bepaald welke toetsen we precies uitvoeren.”

Deze methode werd gedurende het gehele project gevolgd. “Van 2014 tot en met 2021”, geeft Brink aan. “Vooraf hebben we ons verdiept in de manier waarop de medewerkers van EPO werken, hoe de werkomgeving daaraan bijdraagt en welke wensen en verwachtingen er leven.”

“Met onze aanpak hebben we gezorgd dat de opdrachtgever voldoende grip had op het project, zonder het bouwconsortium voor de voeten te lopen.”

“Gaandeweg hebben we steeds ons best gedaan om de prestaties van de aannemer met die bril van de opdrachtgever te beoordelen”, vult Chang aan. “Via rapportages en overleg hebben we het EPO stap voor stap op de hoogte gehouden van de bereikte resultaten.”

Vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Een van de belangrijkste resultaten was uiteraard de opening van het nieuwe kantoor. Die vond plaats in 2018, waarmee het imposante en innovatieve pand in minder dan vijf jaar was gebouwd. Een flinke prestatie, maar met deze mijlpaal was het project nog niet voltooid: het oude gebouw – dat op slechts elf meter van de immense glazen gevel stond – moest nog worden gesloopt.

“Hiermee werd – uiterst behoedzaam – begonnen nadat alle medewerkers waren verhuisd naar het nieuwe pand”, vertelt Brink. “En de duurzaamheid die centraal staat in het ontwerp van het nieuwe gebouw was ook hier leidend: bijna al het sloopafval is hergebruikt. Een groot deel is verwerkt in de inrichting van het landschap rondom het gebouw. Nu ook deze fase is afgerond is het hele project dan echt voltooid.”

Inmiddels kunnen Brink en Chang dan ook terugkijken op een geslaagd traject. “Een integraal contract vraagt om vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”, geeft Chang aan. “Met onze aanpak hebben we gezorgd dat de opdrachtgever voldoende grip had op het project, zonder het bouwconsortium voor de voeten te lopen. Dit heeft bijgedragen aan een goede samenwerking.”

“Het resultaat is dat het bouwconsortium een maximale prestatie heeft kunnen leveren en dat het gehele project – tot en met de inrichting van het landschap – binnen de eisen van tijd, budget en kwaliteit is voltooid”, besluit Brink.