Stevin ondersteunt NS bij implementatie en uitrol van ERMTS

22 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse spoorsector is bezig met een van de grootste veranderopgaven in jaren. Met de invoering van het nieuwe European Rail Traffic Management System (ERMTS) krijgt het spoorwegnet niet alleen meer capaciteit, maar wordt ook nog een stuk veiliger.

Het omvangrijke ERMTS-project is in 2019 van start gegaan en heeft 2030 als einddatum. De belangrijkste upgrade? Met ERTMS wordt de stap gemaakt van een analoog naar een digitaal spoor. Daarmee rijden treinen veilig en sneller. Ook zorgt het voor meer standaardisatie tussen Europese spoornetwerken, waardoor internationaal treinverkeer makkelijker en efficiënter wordt.

Op de baanvakken Amsterdam-Utrecht, de Hanzelijn en de Betuweroute is het ERTMS-systeem al ingevoerd en de komende tien jaar worden verschillende drukbereden stukken spoor hieraan toegevoegd.

Stevin ondersteunt NS bij implementatie en uitrol van ERMTS

Het megaproject valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd door ProRail en de NS. Het projectteam van de NS wordt ondersteund door een consortium van drie bureaus: ADSE (een system integrator met diepe kennis van de railsector), Mott MacDonald (een ingenieursbureau) en Stevin (een consultancy gespecialiseerd in de publieke infrastructuur).

Mens en inhoud combineren

Namens Stevin zijn consultants Eddy Jansen en Jort Kuiper bij dit project betrokken. “De keuze om dit project aan te vliegen in gezamenlijkheid met ADSE en Mott MacDonald is heel bewust gemaakt”, vertelt Jansen. “Wij vullen elkaar in co-creatie immers perfect aan. Waar ADSE vooral focust op complexe modellen en organisatiestructuren en Mott MacDonald op de techniek, is Stevin er om mens en inhoud te combineren binnen de complexiteit van de systemen.”

“Juist daarin balanceren zorgt voor gedragen oplossingen door de mensen binnen NS”, legt hij uit. “Want uiteindelijk zijn zij het die het zullen moeten doen, die het succes bepalen van dit project.”

Hernieuwd plan

In 2019 ontwikkelde de NS een roadmap voor de implementatie van ERMTS. “Maar ja, de afgelopen twee jaar is de situatie in ons land en in de wereld op zijn zachtst gezegd nogal veranderd. Qua logistiek, maar zeker ook waar het gaat om het vervoer per spoor”, vertelt Kuiper, doelend op de ongekende impact van de coronapandemie.

“Aan ons om het bestaande NS-plan vanuit onze specifieke deskundigheid en met onze buitenstaandersblik tegen het licht te houden om het waar nodig te actualiseren”, aldus Kuiper. “Om zo te komen tot een hernieuwd plan dat optimaal is toegespitst op de nieuwste inzichten en te verwachten ontwikkelingen in de nabije en de verdere toekomst. Want het gaat hier wel om een programma met een impact voor zeker de komende tien jaar.”

“Vooruitzien is dan ook essentieel om ERMTS in alle opzichten optimaal effectief uit te kunnen rollen”, benadrukt hij. “Voor alle betrokkenen, binnen en buiten NS.”

Complex krachtenveld

Kuiper geniet erg van de veelzijdige uitdaging die het project biedt: “Het samenspel van modellen, organisatiestructuren, techniek en het persoonlijke, de mensen dus. In die mix, die wat ons betreft een prettig complex krachtenveld is, zijn wij van Stevin helemaal in ons element.”

Als ervaren programmaleider komt Kuiper in dit complexe speelveld volledig tot zijn recht. “Niet in de laatste plaats omdat ik veel ervaring heb in de railsector. Ook bij ProRail en NS. Bekend terrein dus, in alle opzichten, dit project. Dat werkt prettig!”

Meer weten over het ERMTS-project? Bekijk dan onderstaande video: