IenW selecteert partijen voor advies- en ingenieursdiensten

21 december 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft voorkeursleveranciers voor advies- en ingenieursdiensten geselecteerd. De vierjarige mantelovereenkomst heeft een totale waarde van €150 miljoen.

De zogeheten Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten (BADI-2) bestaat uit vijf percelen en richt zich op het leveren van advies, inhuurcapaciteit en producten op vier thema’s: (1) duurzame mobiliteit en klimaatbestendige infrastructuur, (2) duurzame, gezonde en veilige leefomgeving, (3) bodem en ondergrond en (4) water.

Zoals verwacht, was de interesse voor de raamovereenkomst vanuit de markt groot – niet alleen gaat het om een van de grootste mantels voor advies- en ingenieursdiensten binnen de publieke sector, ook krijgen de geselecteerde partijen de mogelijkheid om de komende jaren te werken aan enkele van de meest prestigieuze projecten en opgaven die vallen onder de paraplu van IenW. Denk aan het vervangen van verouderde infrastructuurassets, klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek en de transitie naar duurzame mobiliteit.

IenW selecteert partijen voor advies- en ingenieursdiensten

Veertien partijen (plus verschillende samenwerkingspartners) zijn na een openbare aanbesteding geselecteerd als ‘preferred suppliers’, waarbij in het gunningstraject vooral is gekeken naar de expertise en het trackrecord van partijen (de factor prijs was in deze raamovereenkomst van minder belang dan gewoonlijk het geval is).

Het consortium met Arcadis (hoofdaannemer), adviesbureau Berenschot en stedenbouwkundig ontwerpbureau PosadMaxwan is geselecteerd voor alle vijf percelen. Het consortium werkt voor gespecialiseerde vraagstukken samen met verschillende onderaannemers, waaronder BMC en Yacht (onderdeel van Randstad), Bax & Company, Generation.Energy, Significance, STC-Nestra, Copper8 en Metabolic.

Ook Infram en het NedWerk consortium kwamen bij alle percelen als winnaar uit de bus. NedWerk bestaat uit de bureaus AT Osborne, MuConsult, Witteveen+Bos, 4Cast, AVIV, Bureau BUITEN, CE Delft, CGI, Het Groene Brein, KplusV, NewForesight, Panteia, PwC, Urhahn en VINU.

Organisatieadviesbureau TwynstraGudde is samen met consortiumpartners Sweco en Decisio geselecteerd voor drie percelen. Ook de combinatie van Movares, Ecorys, Andersson Elffers Felix en BRO (een dochteronderneming van Movares) is voor drie percelen geselecteerd.

Consultancybureaus Deloitte (samen met onderaannemer Stevin) en Rebel behoren ook tot de winnaars (geselecteerd voor 1 perceel). Rebel is onderdeel van het consortium Syntraal (penvoerder), DHM Infra, en APPM. 

De raamovereenkomst geldt voor de hele bestuurskern van het ministerie, de staf Deltacommissaris, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de Nederlandse Emissie Autoriteit en voor het onderdeel Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De focus ligt op de dienstverlening aan de vier directoraten-generaal (DG) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: DG Water en Bodem, DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit en DG Luchtvaart en Maritiem.

Een overzicht van de winnende partijen per perceel:

Perceel 1: Diensten Inhuur van flexibele schil
Budget: €16 miljoen

Infram
Arcadis
NedWerk
Neuf & Associates
WB de Ruimte
TwynstraGudde
Syntraal

Perceel 2: Duurzame en groene Mobiliteit en Klimaatbestendige Infrastructuur
Budget: €108 miljoen

Infram
Antea
Arcadis
NedWerk
Movares
TwynstraGudde
Goudappel

Perceel 3: Duurzame, gezonde en veilige leefomgeving
Budget: €12 miljoen

Infram
Antea
Arcadis
NedWerk
Rebel
Movares
Deloitte

Perceel 4: Water
Budget: €8 miljoen

Infram
Arcadis
WSP
NedWerk
Movares
TwynstraGudde
Tauw

Perceel 5: Bodem en ondergrond
Budget: €6 miljoen

Infram
Antea
Arcadis
NedWerk
TwynstraGudde
Tauw

Reacties van de winnende partijen

Hendrik Jan Bergveld van Arcadis: “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat combineert bereikbaarheid en leefbaarheid met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Dit is een goed doordachte samenwerking, waarin alle partijen hun steentje bijdragen om de ambities van onze opdrachtgever te helpen realiseren.”

“Door de vele verschillende werkzaamheden en de combinatie van de expertisevelden van de consortiumpartners zetten we onze kennis en kunde gericht in. Een betere manier om bij te dragen aan onze missie ‘Improving quality of life’ kunnen we eigenlijk niet wensen. Van gebiedsgerichte aanpak en ruimtelijk ontwerp tot advisering over circulaire economie, klimaatadaptatie of innovatieve mobiliteitsconcepten, we kunnen het allemaal!”

Wouter Metzlar van Berenschot: ‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat voor een aantal grote uitdagingen, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, stikstofproblematiek en de transitie naar duurzame mobiliteit. Wij zijn trots dat wij het ministerie wederom mogen ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor die uitdagingen.”

Froukje van de Klundert, associate bij PosadMaxwan: “Als consortium, waarin ontwerp, organisatieadvies en engineering bij elkaar komt, zijn we op alle toekomstscenario’s voor Nederland voorbereid. Samen staan we klaar om te werken aan duurzame en gezonde omgevingen voor nu en later.”

Henk Meurs van MuConsult en penvoerder van NedWerk zegt: “De maatschappij staat voor enorme opgaven. Met name de klimaatcrisis zorgt voor hoofdbrekens: problemen als een stijgende zeespiegel en extreem weer vereisen fundamentele veranderingen op systeemniveau. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil NedWerk werken aan innovatieve oplossingen die duurzame transities mogelijk maken.”

Sander Eijgenraam, CEO van Movares: “Als je ’s ochtends de krant openslaat en je ziet de grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling met water en natuur; en dat je dan denkt dat je met ons consortium voor het ministerie aan al die vraagstukken werkt. Samen de toekomst vormgeven, dat voelt goed.”

Bart Witmond, consultant bij Ecorys: “Alle partijen in ons consortium werken aan de toekomst van ons land. Wie bieden een unieke combinatie van kennis en ervaring, nationaal en internationaal, wetenschappelijk en praktijkgericht. Daarom bundelen wij graag onze krachten om het ministerie te ondersteunen bij het vormgeven van de beoogde transities voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.”

Bart Henzen van DHM Infra: “Wij zijn trots en blij dat wij met onze partners Syntraal, APPM, Rebel én het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samenwerken om Nederland nog veiliger en fijner te maken om te kunnen wonen, recreëren en werken.”