IenW kiest 18 bureaus voor raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten

17 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de komende vier jaar voor de inhuur van advies- en ingenieursdiensten gebruik maken van de diensten van achttien partijen.

Om ondersteuning te bieden aan de grote veranderopgave voor de komende jaren – het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor onder meer de weginfrastructuur, water, scheepvaart, luchtvaart, het openbaar vervoer en spoor – werkt het ministerie regelmatig samen met externe specialisten.

In 2017 gaf het ministerie, dat onder leiding staat van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66), meer dan €250 miljoen uit aan externen – een behoorlijk deel daarvan werd uitgegeven aan het inschakelen van adviseurs en ingenieurs.

Advies- en ingenieursdiensten voor IenW

Om het inhuurproces voor de komende vier jaar in te regelen, werd in februari dit jaar een openbare aanbesteding uitgeschreven voor advies- en ingenieursdiensten. Maar liefst 31 partijen toonden interesse om onderdeel te zijn van de raamovereenkomst.

Activiteiten die onderdeel zijn van de scope van de werkzaamheden zijn: infrastructuur in relatie tot personen- en goederenvervoer, mobiliteit, ruimtelijk ontwerp, circulaire economie, klimaatadaptatie, waterbeleid, internationale (economische/markt-) verkenningen, krachtenveldanalyse en/of beleidsadvies, veiligheid en risico’s in de leefomgeving en beleid voor bodem en ondergrond.

Na een uitgebreid selectietraject (opstellen van offertes en pitches) zijn achttien partijen geselecteerd voor een of meerdere van de negen percelen binnen de raamovereenkomst. Het contract heeft een geschatte waarde van zo’n €11 miljoen per jaar – alle winnaars van de aanbesteding zijn voor de periode van twee jaar gecontracteerd, met opties tot verlengen van tweemaal één jaar. 

Onder de winnaars van een perceel/percelen zijn zes ingenieurs- en bouwbedrijven: AECOM, Antea Group, Arcadis, Goudappel Coffeng, Movares, Witteveen+Bos; en twaalf adviesbureas: AT Osborne, EcorysDeloitte Consulting, Infram, Mobycon, Muconsult, Nelen & Schuurmans, PwC Advisory, Stevin Technology Consultants, Twynstra Gudde, Water Experience en WB de Ruimte.

Een aantal partijen hebben de aanbesteding samen met partners in de wacht gesleept. Zo werkt Arcadis nauw samen met Berenschot, ontwerpbureau Posad, consultancybedrijf Bax & Company en een aantal universiteiten. Goudappel Coffeng bijvoorbeeld heeft adviesbureaus APPM en Rebel Group, en ingenieursbureau Tauw opgenomen in het programmateam. Movares trekt op met partners P2 en Andersson Elffers Felix.

De geselecteerde partijen zullen in onderlinge competities uitmaken wie de diensten levert aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De adviseurs zullen niet alleen werken voor de verschillende organisatieonderdelen binnen de bestuurskern van het ministerie (Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, Water en Bodem en Milieu en Internationaal), maar ook voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).