APPM Management Consultants

Nederland mooier maken. Dat is waar APPM voor staat en gaat. We werken aan opgaven in stedelijk én landelijk gebied. En komen met innovatieve oplossingen voor de werkvelden stedelijke ontwikkeling, water, energie, mobiliteit, landelijk gebied en infrastructuur. Met visie, passie en moed werken zo’n 100 APPMers aan de toekomst. Van het prille idee tot en met de schop in de grond. We leiden complexe projecten, processen en programma’s. Ontwikkelen visies en strategieën vanuit onze inhoudelijke kennis. En adviseren over organisatorische en bestuurlijke vraagstukken. Zo maken we Nederland elke dag een beetje mooier.

Oog voor de plek

Met oog voor de plek én voor de omgeving werken we aan opgaven op het gebied van ruimte, water, energie, mobiliteit, elektrisch vervoer en infrastructuur. Vanuit die context leveren we maatwerk, speciaal voor díe plek. Met respect voor het verleden richten we ons op de toekomst, op de opgaven en de uitdagingen van morgen. Dat doen we samen, met de omgeving, met partners, met elkaar.

Goed bereikbaar

APPM heeft kantoren op goed bereikbare plekken in Nederland: Rotterdam, Hoofddorp, Eindhoven en Zwolle. Op locatie en online werken APPMers voor en bij publieke en private opdrachtgevers in het hele land. Uiteraard reizen we daarbij zo duurzaam mogelijk. Ook internationaal is APPM actief, met vestigingen in Berlijn en Antwerpen.

Kwaliteit

APPMers werken volgens de afgesproken procedures in ons kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm ISO 9001:2015. Minstens een keer per jaar toetsen en evalueren we onze prestaties in geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Zo halen we samen met onze opdrachtgevers het optimale uit de opgaven.

Al 25 jaar

Sinds de oprichting in 1996 heeft APPM een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zowel in de aard van de werkzaamheden als omvang van de onderneming. Hierdoor kan APPM opdrachtgevers na 25 jaar nog steeds goed ondersteunen bij de complexe opgaven in het fysieke domein.

APPM Management Consultants | Nieuws