Monumenten verduurzamen: Hoe vraag je daar subsidie voor aan?

30 december 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het demissionaire kabinet heeft de subsidiepot voor het verduurzamen van Rijksmonumenten aangevuld met €8,8 miljoen. Maar hoe vraag je deze regeling precies aan?

Ons land telt vandaag de dag meer dan 63.000 Rijksmonumenten. Dat zijn bouwwerken, objecten of restanten daarvan die om verschillende redenen een beschermde status hebben verkregen. Bijvoorbeeld omdat ze op het esthetische vlak uitblinken, een cultuurhistorische waarde hebben of van betekenis zijn voor de wetenschap.

Veel Rijksmonumenten zijn honderden jaren oud. Derhalve is een groot deel van deze panden nog altijd slecht geïsoleerd. En dat is met het oog op de Parijse klimaatdoelstellingen onwenselijk. Om die reden besloot de Nederlandse regering onlangs om een kleine €9 miljoen extra uit te trekken voor de verduurzaming van Rijksmonumenten.

Monumenten verduurzamen: Hoe vraag je daar subsidie voor aan?

Het gaat hier om de zogenaamde subsidie instandhouding monumenten (SIM). Deze regeling is bedoeld voor Rijksmonumenten die géén woonhuis zijn. Volgens de overheid is een woonhuis een pand waarvan de oppervlakte voor meer dan de helft wordt gebruikt voor bewoning. 

Daarnaast zijn er verschillende soorten monumentale gebouwen die volgens de Nederlandse wet nooit als woonhuis worden beschouwd. Ook al wordt meer dan 50% van het oppervlakte van deze panden toch gebruikt voor bewoning. 

“Dat geldt voor geregistreerde musea, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarisch gebouwen en watertorens. Panden die tot deze categorieën behoren komen zonder meer in aanmerking voor de SIM-regeling”, aldus de Rijksoverheid. 

Ongeveer de helft van de €8,8 miljoen is de komende drie jaar beschikbaar voor vooronderzoek, zegt Vincent van Helvoort van vastgoedadviesbureau bbn adviseurs. “Op die manier kunnen eigenaren nagaan welke mogelijkheden er zijn om hun monumentale panden te verduurzamen.” 

Het verduurzamingsonderzoek wordt deels gesubsidieerd, voegt Henri van den Berg toe, eveneens actief bij bbn adviseurs. “Bij het aanvragen van een SIM-subsidie voor een monumentaal pand worden de kosten voor het vooronderzoek meegenomen.” 

Stel dat het vooronderzoek zo’n €6.000 kost, dan betaalt de opdrachtgever €2.400 uit eigen zak; omgerekend krijgt hij dus 60% vergoed.

De komende drie kalenderjaren is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het verduurzamingsonderzoek.