Gemeente Gorinchem rolt nieuwe omgevingsvisie uit

19 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gemeente Gorinchem heeft een nieuwe omgevingsvisie ontwikkeld, met ondersteuning van bbn adviseurs. De visie vormt de basis voor gebiedspaspoorten.

Eind vorig jaar werd in Gorinchem tijdens een gemeenteraadsvergadering de omgevingsvisie (‘Stad in Balans’) gepresenteerd. De omgevingsvisie geeft een beeld van wat de Zuid-Hollandse gemeente (inwoners: bijna 39.000) tot 2050 wil bereiken binnen zijn fysieke leefomgeving.

“De vaststelling van de omgevingsvisie is een belangrijke stap naar een duurzame en bloeiende toekomst voor Gorinchem”, laat verantwoordelijk wethouder Fatih Polatli (Stadsbelang) weten. “De omgevingsvisie geeft richting aan de ontwikkeling van onze stad en het welzijn van onze inwoners.”

Gemeente Gorinchem rolt nieuwe omgevingsvisie uit

Concreter geformuleerd weerspiegelt de omgevingsvisie de ambities en doelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, economische groei en sociale samenhang. “Het dient als kompas voor de besluitvorming en stippelt de koers uit naar een stad waarin iedereen zich thuis blijft voelen”, vertelt Polatli.

Drie strategische ruimtelijke doelen

Binnen de omgevingsvisie van Gorinchem staan drie strategische, ruimtelijke doelen centraal. Ten eerste kiest de gemeente voor gezonde, gerichte groei die zowel compact als duurzaam is. De komende jaren vindt de groei voor een groot deel plaats binnen de huidige stadsgrenzen van Gorinchem.

Daarnaast zullen oude bedrijventerreinen worden getransformeerd. En dat is niet opmerkelijk: bedrijventerreinen spelen immers een cruciale rol binnen de energietransitie. Verder worden naoorlogse wijken in de stad ook onder handen genomen voor het versterken van de sociale cohesie.

Een mix van wonen, werken en voorzieningen is het uitgangspunt binnen de omgevingsvisie. “Groei is geen doel op zich, maar een kans om ontbrekende schakels op het gebied van wonen, werk en voorzieningen aan de stad toe te voegen. Nieuwe ruimte voor werklocaties maakt de weg vrij voor een circulaire economie”, schrijft de gemeente.

Het tweede strategische doel van Gorinchem binnen zijn omgevingsvisie betreft het bevorderen van de gezondheid van zijn inwoners. Om die reden zet de gemeente extra in op het aanleggen en verbeteren van voet- en fietspaden en op het uitbreiden van het openbaar vervoersaanbod.

Zo wordt de openbare ruimte in Gorinchem een plek voor ontmoeting, beweging en verbinding tussen inwoners en gebieden. En daarvoor moeten auto’s wijken. En daardoor komt ruimte vrij voor meer groen in de stad: het derde strategische, ruimtelijke doel binnen de omgevingsvisie.

De verdichting van de stad wordt gecombineerd met vergroening van de stad. Gorinchem kiest waar mogelijk voor vergroening in plaats van verstening en omarmt initiatieven vanuit de samenleving om nog meer te vergroenen. “Zo wordt in alle wijken de kwaliteit van leven verbeterd”, aldus de gemeente. “Door te vergroenen en innovatieve oplossingen toe toepassen wordt het mogelijk om de stad natuurinclusief, klimaatbestendig en leefbaar te houden voor mens, dier en plant.”

Gorinchem werd bij het op- en vaststellen van de omgevingsvisie geholpen door bbn adviseurs. De vaststelling van de omgevingsvisie vormt de start voor het opstellen van de gebiedsgerichte uitwerking in gebiedspaspoorten. “Wij gaan dit jaar aan de slag met gebiedspaspoort Vleugels van de Stad”, laat een woordvoerder van het adviesbureau weten.