Succesvol hybride werken volgens Valcon: Tips voor leidinggevenden

03 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Voor veel bedrijven wordt hybride werken steeds belangrijker. Dit vraagt om aanpassingen van medewerkers maar zeker ook van leidinggevenden. Vijf tips voor leiders om de transitie naar hybride werken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hybride werken verwijst naar locatieonafhankelijk werken; werken op een manier die het beste bij het individu, het team en binnen de kaders van de organisatie past.

Het fenomeen was al met een opmars bezig voor de coronacrisis, maar door het thuiswerkadvies en het risico op besmetting tijdens de pandemie is de adoptie van hybride werken in een stroomversnelling geraakt.

Succesvol  hybride  werken?

Zoals bij elke verandering, spelen leidinggevenden een cruciale rol in de succesvolle transitie naar hybride werken. Niet alleen zijn ze verantwoordelijk voor het uitstippelen van het beleid, ook wordt van hen verwacht dat ze het proces in goede banen leiden en dat medewerkers de juiste middelen en mindset hebben om hun werk hybride uit te voeren.

Valcon (voorheen First Consulting) had jarenlang geen kantoor en is daardoor ervaringsdeskundige op het gebied van hybride werken. Experts van Valcon delen een aantal essentiële voorwaarden om succesvol hybride te werken, waarbij leidinggevenden een cruciale rol spelen:

Vertrouwen is key

Doordat leidinggevenden minder zicht hebben op de werkzaamheden van medewerkers wordt sturen op output belangrijker. Om medewerkers optimaal te laten presteren zijn duidelijke afspraken nodig over wat men van elkaar verwacht. Ook het geven van vertrouwen en het uitspreken van waardering is van groot belang.

Flexibeler omgaan met de wensen van medewerkers

Sinds medewerkers op afstand werken zijn individuele wensen met betrekking tot de werkplek belangrijker geworden, en blijven dit ook.

Het is belangrijk voor leidinggevenden om hier in hun contact met medewerkers aandacht aan te geven. Binnen het team moet een balans worden gevonden tussen samenwerking en individuele wensen.

Meer nadruk leggen op binding met het bedrijf

Minder (informele) contactmomenten tussen collega’s zorgen voor minder informele informatiemomenten binnen het bedrijf. Om te voorkomen dat medewerkers binding met het bedrijf verliezen is het van belang dat extra aandacht wordt besteed aan binding, zeker vanuit leidinggevenden.

Binding kan vergroot worden door (fysieke) events te organiseren voor collega’s.

Voorbeeldgedrag vertonen

Leidinggevenden zullen het gedrag moeten vertonen dat zij ook van hun medewerkers verwachten: ‘walk the talk’. Dat houdt in dat bijvoorbeeld bij de afspraak om twee dagen thuis te werken, de leidinggevende dit zelf ook opvolgt.

Zichtbaarheid van behaalde resultaten en hulpvragen

Transparantie, voldoende contact met de leidinggevende en een open cultuur zijn nodig om behaalde resultaten zichtbaar te maken aan collega’s. Ook draagt dit bij aan een werksfeer waar collega’s makkelijk hulpvragen kunnen stellen.

Het locatie-onafhankelijk werken vergt van leidinggevenden en medewerkers meer discipline voor het omgaan met de flexibiliteit die hybride werken met zich meebrengt. Eigenaarschap voor je eigen werk nemen, goed kunnen prioriteren, plannen en organiseren van eigen werk is hierbij voor iedereen cruciaal.

Op basis van de ervaringen met hybride werken heeft Valcon een aantal hulpmiddelen beschikbaar voor leidinggevenden. Deze hulpmiddelen zijn gericht op wat er nodig is om hybride te werken, hoe doelen en gedragsregels van het team kunnen worden opgesteld en hoe deze nieuwe manier van werken continu verbeterd kan worden.