Het COA belegt externe inhuur bij intermediair HeadFirst

22 november 2021 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft HeadFirst geselecteerd als partner voor het uitvoeren van de externe inhuur.

Als onderdeel van de samenwerking gaat HeadFirst het COA ondersteunen bij de werving en (voor)selectie van medewerkers die op tijdelijke basis worden ingehuurd. Het gaat om alle vormen van inhuur, van IT-professionals en financiële experts tot consultants en projectmanagers.

Naast de opvang van asielzoekers in Nederland en de inrichting van het netwerk van asielzoekerscentra zorgt het COA ervoor dat asielzoekers die in Nederland mogen blijven zo goed mogelijk voorbereid zijn op een langdurig verblijf in de samenleving.

Het COA belegt externe inhuur bij intermediair HeadFirst

Omdat het aantal asielzoekers dat in ons land verblijft veel schommelt (momenteel is er sprake van een piek, met name door de grote stroom aan Afghanen) kiest het COA voor een wendbare organisatie waarbij snel kan worden op- en afgeschaald. Daardoor is het zelfstandig bestuursorgaan meer dan andere overheidsdiensten afhankelijk van externe inhuur. Deze flexibiliteit wordt ingevuld met de hulp van een groep vaste externe inhuurpartners.

HeadFirst neemt de regie in dit proces: het zorgt voor de uitvoering van inhuur van flexibele arbeid en adviseert het COA over hoe processen beter kunnen worden ingeregeld.

Eén van de taken die HeadFirst heeft meegekregen is het bijdragen aan de social return-doelstellingen van het COA. Concreet betekent dit dat waar mogelijk, er voor alle tijdelijke functies eerst wordt gekeken naar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders.

De overeenkomst met HeadFirst is op 16 november 2021 ingegaan en heeft een duur van twee jaar, met de mogelijkheid twee keer te verlengen voor een duur van één jaar.