Met behulp van Boer & Croon werd iHUB een slagvaardige jeugdzorgorganisatie

28 oktober 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Toen Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans vier jaar geleden samen verder gingen als iHUB – één organisatie voor jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz – bleek de fusie lastiger dan vooraf ingeschat. Daarom werd de hulp ingeschakeld van Boer & Croon. Het bureau heeft iHUB ondersteund in zijn transformatie “van een organisatie met inhoudelijke professionals naar een professionele organisatie”.

Het rommelt al jaren binnen de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Sinds de verantwoordelijkheid in 2015 overging van het Rijk naar de gemeenten – wat bovendien gepaard ging met flinke bezuinigingen – is de (financiële) druk op zorgorganisaties enorm toegenomen.

Ze hebben niet langer met één maar met vele financiers te maken, wat heeft geleid tot veel extra complexiteit. Om cliënten zoveel mogelijk te laten meedraaien in de samenleving is ondertussen is ingezet op meer ambulante zorg – een mooi streven, maar ook een enorme organisatorische opgave. Bovendien loopt het aantal jongeren dat een beroep moet doen de laatste jaren alleen maar op.

Met behulp van Boer & Croon werd iHUB een slagvaardige jeugdzorgorganisatie

Van vier naar één

Tegen deze achtergrond sloegen Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans in 2017 de handen ineen om samen verder te gaan als iHUB, een organisatie met 3.000 medewerkers in 35 scholen en 20 zorglocaties. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig.

“De fusie werd ingezet door mensen met visie, passie en inhoudelijke kennis van zorg en onderwijs”, vertelt Jort Binnerts, Accociate Partner bij Boer & Croon. “Waar het aan ontbrak was kennis en ervaring om zo’n fusie organisatorisch, financieel en administratief in goede banen te leiden. Hetzelfde geldt voor vraagstukken op het gebied van besturing, financiën en control, zorglogistiek, HR, ICT, digitalisering en contractbeheer.”

Professionaliseringsslag

Boer & Croon werd aan boord gehaald om de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk neer te zetten. Het team begeleidde de professionalisering van de bedrijfsvoering, leverde tijdelijk extra managementcapaciteit én verzorgde de werving van vaste medewerkers om het van die tijdelijke krachten over te nemen en de nieuwe raad van bestuur-, directie- en managementposities te vervullen.

“De inzet was om tijdelijk vaste plekken in te vullen, omdat het echt niet goed ging”, legt Binnerts uit. “Er moest snel ingegrepen worden. Daarna hebben we zoveel mogelijk de eigen mensen van iHUB ingeschakeld en alleen bij complexer projecten zoals het EPD begeleiding geboden.”

Financieel gezond

Zo werden de vier verschillende werkmaatschappijen stap voor stap geïntegreerd tot één organisatie – met één HR-afdeling, ICT-systeem en financiële administratie. Er is een nieuwe managementstructuur neergezet en alle entiteiten van iHUB zijn juridisch geherstructureerd om strategische doelen beter te faciliteren en de administratieve/organisatorische complexiteit te reduceren.

Vervolgens werd een optimalisatietraject opgestart om de organisatie financieel gezond te maken. En dat bleef niet zonder resultaat: het debiteurensaldo werd verlaagd met €10 miljoen en de liquiditeitspositie werd verbeterd met €15 miljoen. Er werd een structurele kostenreductie gerealiseerd van €2,5 miljoen, een productiviteitsverbetering van 10% en een inkoopbesparing van €10 miljoen. Bovendien werden fiscale risico’s verholpen.

Daardoor staat iHUB nu weer in het groen, en dat is uiteraard essentieel voor het leveren van goede zorg en goed onderwijs. “We zijn een grootschalige organisatie om kleinschalig maatwerk te kunnen leveren”, aldus Jasper ten Dam, bestuursvoorzitter van iHUB.

“We zitten in een markt met kleine marges, het is allemaal gemeenschappelijk geld, dus je moet het wel zo efficiënt mogelijk organiseren.”

Het verschil maken voor jeugd en gezinnen

Maar hoe belangrijk geld ook is, Ten Dam benadrukt direct dat goede medewerkers nóg belangrijker zijn. Hij blikt dan ook vol tevredenheid terug op de manier waarop Boer & Croon zich inspande om de beste mensen op de juiste plek neer te zetten.

“Ik vond vooral de combinatie van werving en selectie en de inzet van consultants bijzonder”, legt hij uit. “Die consultants waren gefocust op de overdracht aan ons vaste personeel. Dat was voor mij als bestuurder een duidelijk signaal dat er werd gewerkt aan een structurele oplossing. En dus niet dat je blijft zitten met een team van professionals waar je op een gegeven moment niet meer zonder kunt.”

En dat is juist binnen de jeugdzorg en het speciaal onderwijs cruciaal. “Er sprake van veel verloop en verzuim. En we hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt. We proberen om onze mensen meer perspectief te bieden voor hun loopbaan. Als je dat bij elkaar optelt, als we het beter kunnen doen dan andere organisaties, kunnen we echt het verschil maken voor de jeugd en gezinnen waar we het uiteindelijk voor doen.”