MSR helpt automerken en dealers met ontwikkeling en coaching

13 oktober 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De ontwikkelingen en uitdagingen in de automotivewereld zijn veelomvattend: schaalvergroting, elektrificatie en online, maar ook Covid-19, chiptekorten en veranderende klantbehoeften zijn complexere vraagstukken dan voorheen. 

Martin van Eck is partner bij MSR Consulting Group, een adviesbureau gespecialiseerd in de automotivesector. “De uitspraak van Albert Einstein wordt in de MSR-adviespraktijk dagelijks herhaald: ‘Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt’.”

“Het geeft weer dat je uit je comfortzone moet stappen om te veranderen. En dat is precies wat er momenteel moet gebeuren. Het vereist een gedurfde visie, een uitgekiende strategie, maar ook enorme flexibiliteit en aanpassingsvermogen”, aldus Van Eck.

Martin van Eck, Partner, MSR Consulting Group

“Waar andere adviesbureaus en/of coachingbedrijven stoppen, gaat MSR altijd een stapje verder. We geloven in een integrale implementatieaanpak op drie niveaus: (1) strategie & visie, (2) organisatie, (3) processen en ondersteunende coaching. Zonder vergaande ontwikkeling van management en medewerkers zal de organisatie onvoldoende flexibel zijn met verloop als resultaat.” 

De bedrijven die hier wel permanent mee bezig zijn hebben een enorme slagkracht. Illustratief hiervoor is de coronatijd, waarin innovatieve en door medewerkers gedragen salesprocessen versneld uit de startblokken kwamen.

Juiste keuzes

“MSR ondersteunt automerken en dealers met het maken van de juiste keuzes en de inrichting van de ideale (sales)organisatie, en zoekt gezamenlijk naar manieren om verandering en ontwikkeling door te voeren, maar ook permanent te borgen. Vanzelfsprekend staan hierin nog steeds het management zelf en de medewerkers centraal”, aldus Van Eck. 

Hij voegt toe: “Performance coaching is een belangrijk onderdeel van onze aanpak, maar dan wel altijd praktisch vertaald naar de vloer. Het meetbaar maken van doelen is een belangrijk onderdeel. Daarvoor hebben we de belangrijkste vier stappen geformuleerd waarbij het gehele proces ondersteund wordt door onze MSR-tooling.” 

“Als eerste vragen we naar de doelen, op ieder teamniveau. Dan wijzen we de weg om de doelen te bereiken met KPI-dashboards. Als tweede stap is het belangrijk de huidige situatie en het ontwikkelpotentieel in een nulmeting goed te onderkennen met behulp van onder andere de competentiemonitor.

“Vervolgens is het nog essentiëler om te bepalen wat alle noodzakelijke acties zouden kunnen zijn, om de ambities waar te maken. En of er nog belemmeringen zijn. De laatste fase is dan het daadwerkelijk doen. MSR treedt in elke fase blijvend op als coach. Alle acties en resultaten worden gemonitord en er wordt continu feedback gegeven.” 

Houvast

“Zijn dit dan eenvoudige processen? Vanzelfsprekend niet”, benadrukt Van Eck. “We geven structuur en proberen te enthousiasmeren, te motiveren. We geven houvast maar ontzorgen ook. Het is en blijft een complex veranderingsproces. Maar we zien wel dat het management de noodzaak ervan inziet en zij uit hun comfortzone stappen. Noodzakelijk om te overleven in een complexe, economische wereld.”