Wat vinden zzp'ers van een sociaal basisstelsel en verplichte AOV?

20 juli 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Steeds meer zzp’ers staan achter het idee voor een sociaal basisstelsel voor alle werkenden op de arbeidsmarkt. Op de mogelijke invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zitten zzp’ers niet te wachten. Dit blijkt uit onderzoek van HeadFirst Group.

De HR-dienstverlener ondervroeg ruim 1.700 hoogopgeleide zelfstandig professionals (zp’ers) om te polsen hoe ze aankijken tegen twee thema’s die al jaren onderwerp van discussie zijn binnen het zzp-landschap: een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) en hoe de kloof in rechtsbescherming en dus financiële zekerheid tussen vast en flex kan worden verkleind. 

Sociaal basisstelsel?

Om met dat laatste te beginnen: Ruim 60% van de ondervraagde zp’ers steunt een sociaal basisstelsel. De mate van steun hangt wel van wat de aanleiding is van uitval. 61% is bijvoorbeeld voor de invoering van een basisstelsel in het geval van arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte daalt dit percentage naar 41% en bij werkloosheid naar 24%. 

Een basisstelsel voor alle werkenden gee  mij het gevoel meer zekerheid te hebben bij het verlies van inkomen

Hiermee pleiten zp’ers ervoor een stap verder te gaan dan het advies dat vorige maand door de SER is uitgebracht. De economische denktank stelt voor om een sociaal vangnet voor zelfstandigen te creëren voor bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Dit vangnet dient echter door zelfstandigen zelf te worden gedragen. 

Een basisvoorziening voor alle werkenden wordt ondertussen ook door sommige werkgevers, vakbonden en verenigingen gedragen. Zo sloten eind mei ONL, VZN en AVV een uniek sociaal akkoord waarin ze pleiten voor een breed vangnet. Onder het mom ‘zet het werk centraal, niet de contract- of rechtsvorm’ willen ze van de zzp’er geen uitzondering maken in de regelgeving (wat nu wel het geval is). 

De CEO van HeadFirst Group, Han Kolff, laat in een reactie weten dat het nu “aan het nieuwe kabinet is om deze handschoen op te pakken en hier serieus mee aan de slag te gaan”.

Verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid?

Over de vraag of zp’ers zich verplicht moeten laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid zijn de meeste ondervraagden het met elkaar eens: het is geen goed idee. 70% voelt niets voor zo’n inkomensverzekering. En dat terwijl het thema onder meer door de SER wordt gedragen en zelfs is opgenomen in het Pensioenakkoord.

Ik ben goed op de hoogte van de plannen van de overheid met betrekking tot het verplicht laten verzekeren van zp'ers tegen arbeidsongeschiktheid

Vanuit zzp-organisaties stuit het plan op de nodige kritiek. Ondertussen hebben de Belastingdienst en het UWV aan demissionair minister Koolmees laten weten vraagtekens te hebben bij de technische uitvoering. 

Indien de verzekering wordt ingevoerd kan het nog jaren duren voordat deze werkelijkheid wordt, zo liet minister Koolmees in een Kamerbrief weten in maart dit jaar. “Elke variant op een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt met complexiteit, kent uitvoeringsvraagstukken en kost jaren om van tekentafel naar praktijk om te zetten”, aldus de minister.

Momenteel is volgens de cijfers van HeadFirst Group ongeveer de helft van de zp’er niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Binnen deze groep zelfstandigen vindt één op de vijf de kosten niet opwegen tegen de baten.