Súdwest-Fryslân kiest bureaus voor onderzoek naar Empatec

30 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureaus TwynstraGudde en Strated Consulting zullen de gemeente Súdwest-Fryslân gaan ondersteunen bij een onderzoek naar sociaalwerkbedrijf Empatec.

In maart dit jaar besloot Súdwest-Fryslân (inwonersaantal: circa 90.000) dat het meer zicht wilde krijgen op Empatac, een Fries bedrijf dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt passend werk biedt. Daartoe heeft de gemeente gekozen voor een raadsenquête.

Aanleiding voor de maatregel: opgelopen tekorten, waardoor gemeenten moesten bijspringen. Dit jaar moeten de verschillende Friese gemeenten – zoals Terschelling, Waadhoeke, Harlingen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân – circa €5 miljoen bij elkaar leggen om Empatac overeind te houden. 

Súdwest-Fryslân kiest bureaus voor onderzoek naar Empatec

Die financiële injectie is een aanbeveling uit een eerder onderzoek van KokxDeVoogd naar het functioneren van Empatac. Omdat het grootste deel van de Empatec-medewerkers actief is in Súdwest-Fryslân, adviseerde KokxDeVoogd dat de gemeente het grootste deel van het bedrag (€2,8 miljoen) voor haar rekening zou nemen.

Voordat de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, wil ze echter dat Empatec nog eens onder de loep wordt genomen – inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân – om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. Daarbij is de kern van het onderzoek “lessen te trekken voor de toekomst”, aldus de raad.

Wederom externe steun

Voor de raadsenquête werd enkele maanden geleden een onderzoekscommissie aangesteld. Die bestaat onder andere uit vijf raadsleden, die destijds op zoek gingen naar externe hulp om hen bij de enquête te ondersteunen. Geïnteresseerde partijen konden zich tot en met eind mei aanmelden. 

Eind juni maakte de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bekend dat TwynstraGudde en Strated Consulting de aanbesteding hebben gewonnen. Beide organisaties hebben veel ervaring met het uitvoeren van raadsenquêtes.

Afgelopen week is de voltallige commissie – inclusief vier experts van de twee bureaus – aan de slag gegaan met het maken van de planning en het voeren van achtergrondgesprekken. Hierna zullen de commissieleden een documentenonderzoek uitvoeren en verschillende interviews afnemen.

Na verwachting wordt de eindrapportage in december gepresenteerd aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.