KokxDeVoogd

Wij van KokxDeVoogd geloven in de kracht van de decentrale overheid.

De kracht om het leven van de burger beter te maken. En dat is waar wij, de adviseurs en projectmanagers van KokxDeVoogd, het voor doen.

Wij weten dat die kracht vaak niet vanzelf ontstaat. Dat we haar moeten ontketenen, in volle glorie en met de juiste focus. Over expertises, afdelingen, organisaties en zelfs beleidsdomeinen heen. Want de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken zijn per definitie multi-disciplinair. Kleuren buiten lijntjes. Denken buiten hokjes.

En dus doen onze onderzoekers, adviseurs en projectregisseurs dat ook. Met maar één doel: een verschil maken.

 

KokxDeVoogd - Procesregie

 

Integraal werken

Als adviseurs helpen wij (vooral lokale) overheden en maatschappelijke organisaties. Wij hebben daarvoor onze beproefde, onderzoekende en doelgerichte aanpak. Integraal werken staat hierbij centraal; in elke opdracht bundelen wij onze expertises.

In deze tijd van grote veranderingen wordt de roep om samenwerking steeds luider. Publieke organisaties kiezen vaak om niet zelfstandig taken uitvoeren. Samenwerking is het sleutelwoord. Dat is geen toeval. Kijk maar naar het verleden: Nederland is gebouwd op samenwerking. Ons veel geroemde poldermodel gaat terug tot de vroege Middeleeuwen toen de verwoestende kracht van het water collectief werd bevochten. En kijk maar naar de toekomst: transities op het vlak van wonen, klimaat, energie en de zorgstaat plaatsen ons voor uitdagingen die nauwe samenwerking broodnodig maken.

Met elkaar gaat het misschien iets trager, maar je bereikt meer. Het is de drive van KokxDeVoogd om publieke organisaties beter te laten functioneren. Om van veranderingen verbeteringen te maken. Daarin werken we transparant, denken onafhankelijk, en zijn betrokken en verbindend. Dat blijkt steeds opnieuw goed te werken.  

Diensten en kennis

Ons geloof in de kracht van een sterke en sterk samenwerkende lokale overheid merkt u in al onze onderzoeken, evaluaties, rapporten, managementrollen en procesdiensten.

Onze dienstverlening is multidisciplinair. Wij beschikken over expertise op het gebied van procesregie, management accounting, mens & organisatie, bestuurlijk-juridische strategie en informatiemanagement. Onze adviseurs zijn gewend om samen te werken, met elkaar en als partner in uw team. Wij leggen ons vooral toe op vraagstukken binnen het sociaal domein, fysiek domein, bestuur en organisatie en veiligheid en leefbaarheid.

U treft onze adviseurs aan in verschillende typen opdrachten. Vaak zijn wij strategisch adviseur, procesregisseur of onderzoeker. Maar wij hebben ook toegevoegde waarde in de rol van programmamanager, verandermanager, kwartiermaker, projectleider, juridisch strateeg, bestuurlijk secretaris, financieel adviseur, coach, spreekstalmeester van (raad)sessies, begeleider van fusies en defusies en facilitator van workshops.

KokxDeVoogd | Nieuws